INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
ED RUMA 351-3337/2011-III-04 / 17.8.2011. IZGRADNJA PRIKLJUČNOG PODZEMNOG KABLOVODA 20 KV STARA PAZOVA 1742/2 K.О. STARA PAZOVA Priključni podzemni kablovski vod se gradi u dužini od 213,75 m.
ED RUMA 351-727/2012-III-04 / 16.07.2012. IZGRADNJA MBTS 20/04 kv \"GATARIĆ\" TIPA EB-21.A KRNJEŠEVCI 1139/6 K.O.KRNJEŠEVCI
EKO DIZAJN D.O.O. 351-129/2012-III-04 / 26.4.2012. IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 1543 К.О. STARA PAZOVA
ELEKTRODISTRIBUCIJA RUMA 351-2269/2015-III-05 / 22.10.2015. IZGRADNJA KABLOVSKOG VODA NOVA PAZOVA I VOJKA 6037/6, 5462, 5407, 5643/6, 6461, 6035/5, 6037/4 I 236/7 Kat.parc. u Novoj Pazovi su broj: 6037/6, 5462, 5407, 5643/6, 6035/5, 6037/4. Kat.parc u Vojki je broj 236/7.
ELEKTROVOJVODINA D.O.O. NOVI SAD-ELEKTRODISTRIBUCIJA RUMA 351-2803/2012-III-04 / 14.12.2012. IZGRADNJA STUBNE TRAFO STANICE, PRIKLJUČNOG KABLOVSKOG VODA I REKONSTRUKCIJA NN MREŽE NOVI BANOVCI 1011/1, 1004/1, 2390/51, 2390/33, 2390/18, 2390/79, 149/1 K.O. NOVI BANOVCI Izgradnja STS \"Fruškogorska 2\", tip EV-3, snage 400 kva; priključnih kablovskih vodova dužina 319,00 i 108,00 m; rekonstrukcija NN mreže dužine 931,00 m.
ELEKTROVOJVODINA D.O.O. NOVI SAD-ELEKTRODISTRIBUCIJA RUMA 351-28/2013-III04 / 14.02.2013. IZGRADWA PRIKQUČNOG PODZEMNOG DALEKOVODA 20 kV STARA PAZOVA 9384/280, 9384/201 I 9384/236 K.O. STARA PAZOVA Dalekovod je dužine 639,00 m za trafo stanicu \"Lifam 4\".
ENERGO PET D.O.O. 351-3126/2013-III-04 / 17.12.2013. IZGRADNJA PRVE I DRUGE FAZE SILOSA I INTERNE SAOBRAĆAJNICE KRNJEŠEVCI 1873/2 K.O. KRNJEŠEVCI Prva faza obuhvata: izgradnju 4 silosa (zapremina po silosu 181,00 m3) i dogradnja dela interne dvosmerne saobraćajniceu dužini 51,25 m. Druga faza obuhvata: izgradnju dva silosa (zapremina po silosu 181,00 m3).
ENERGO-PET D.O.O. 351-3352/2014-III-04 / 13.11.2014. DOGRADNJA SKLADIŠTA GOTOVIH PROIZVODA KRNJEŠEVCI 1873/2 K.O. KRNJEŠEVCI Dozvola se odnosi i na izgradnju nadstrešnice za gotove proizvode, spratnosti P+0, neto pov. 890,56 m2.
ENERXIA D.O.O. 351-1925/2015-III-05 / 02.06.2015. IZGRADNJA FOTONAPONSKE SOLARNE ELEKTRANE ŠTAMPARIJA STARI BANOVCI 3545/10 K.O. STARI BANOVCI
ESTRIMA D.O.O. NOVA PAZOVA ROP-SPZ-22343-CPIH-2/2016 / 06.10.2016. IZGRADNJA POSLOVNOG KOMPLEKSA NOVA PAZOVA 6037/19 K.O. NOVA PAZOVA UKUPNA NETO POVRŠINA KOMPLEKSA IZNOSI 3.576,25M2.
EURO COM PETROL D.O.O. 351-2083/2015-III-05 / 04.08.2015. IZGRADNJA STANICE ZA SNABDEVANJE MOTORNIH VOZILA NOVA PAZOVA 5817/7 K.O. NOVA PAZOVA U pitanju je izgradnja stanice za snabdevanje motornih vozila tečnim naftnim derivatima i tečnim naftnim gasom.
EUROAUTO D.O.O. 351-3152/2013-III-04 / 13.12.2013. DOGRADNJA SKLADIŠNOG OBJEKTA NAMENJENOG ZA SKLADIŠTENJE DELOVA MOTORNIH VOZILA STARA PAZOVA 5536/2 K.O. STARA PAZOVA
EUROMODUL D.O.O. 351-709/2012-III-04 / 15.01.2013. DOGRADNJA POSLOVNO PROIZVODNOG PROSTORA NOVA PAZOVA 735/72 K.O. NOVA PAZOVA Dograđen poslovno proizvodni prostor namenjen za montažu urbane i reklamne opreme.
EUROSTIL GRADNJA D.O.O. 351-1957/2015-III-05 / 25.05.2015. IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA I 6 PARKING MESTA STARA PAZOVA 2485 K.O. STARA PAZOVA
EUROSTIL-GRADNJA doo 351-2596/2012-III-04 04-07-12 / 04.07.2012 IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 1547/1 K.O.STARA PAZOVA Investitori višesprat.stamb.posl.obj. sa 24 stambene jedinice,5 lokala i garažom sa 28 parking mesta,su:\"EUROSTIL-GRADNJA\" d.o.o iz St.Pazove,ul.Zmaj Jovina br.7, u 8/10 dela, Marica Terzić iz Golubinaca, ul.Putinačka br.154, u 1/10 dela i Stevan Vujiči
EUROSTIL-GRADNJA doo 351-3671/2011-III-04 / 06.12.2011. IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 1547/1 K.O.STARA PAZOVA Investitori višepor.stamb.posl.obj. sa 18 stamb jed,6 lokala i garažom sa 28 p. mesta, su:\"Eurostil-Gradnja\" doo iz St.Pazove,Marica Terzić,Golubinci,ul.Putinačka 154 i Stevan Vujičić,Šimanovci,ul.Prhovačka 57.Građevinska dozvola br.351-2596/2012-III-04
EVROPA INEX doo i UNI LINE doo 351-3394/2011-III-04 / 08.09.2011. POSLOVNO-MAGACINSKI OBJ. SA PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM NOVA PAZOVA 458/1 K.O. VOJKA
FUDBALSKI SAVEZ SRBIJE 351-3237/2011-III-04 / 09.02.2012. IZG. III FAZE KOMPLEKSA-TRIBINA SA PRISTUPNIM PLATOOM I PRAT.INFRASTRUKTURA STARA PAZOVA 4810/1 K.O.STARA PAZOVA
GAS FEROMONT A.D. 351-3419/2011-III-04 / 2.11.2011. IZGRADNJA RAZVODNOG ČELIČ., DISTRIB.POLIETILEN., GASOVODA I MRS STARA PAZOVA OD 52061/1 DO 4813/16 K.O. STARA PAZOVA Razvod.čel.gasovod, gradi se od čel.gasovoda GMPS \"N. Paz.\" na k.p.5206/1 k.o.St.P.do k.p.4869/1 k.o.St.P. na kojoj je plan. merno regul. stanica, od koje se gradi distrib.. polietilenski gasovod do k.p.4813/16 k.o.St.P. i mer. regul. stanica na k.p.4
GORENJE TIKI D.O.O. 351-242/2011-III-04 / 22.02.2012. REKONSTRUKCIJA PROIZVODNOG DELA OBJEKTA, IZGRADNJA PREČISTAČA,TALOŽNIKA I KANALIZACIJE STARA PAZOVA 9384/280 K.O. STARA PAZOVA