INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
COMEXAL D.O.O. 351-2830/2011-III-04 / 08.03.2011. IZG.SLOBODNOSTOJEĆEG POSL.OBJ.SA PROST.ZA DVONAMEN.SKLONIŠTE DOPUN.ZAŠTITE NOVA PAZOVA 4810/32 K.O.STARA PAZOVA
D TRUCK PULS D.O.O. 351-3566/2011-III-04 / 11.11.2011. IZGRADNJA CENTRA ZA PRODAJU I ODRŽAVANJE KOMERCIJALNIH VOZILA - \"DAF\" KRNJEŠEVCI 1863/1 K.O. KRNJEŠEVCI Izgradnja i uređivanje centra za prodaju i održavanje komerc.vozila \"Daf\",predviđa: izložbeni deo (P+0), administ. deo sa magacinom (P+2), servisni deo (P+0), parking prostor i ostale saobraćajnice na parceli.
DABEL D.O.O. 351-4131/2010-III-04 / 12.10.2010 II FAZA IZGRADNJE NA KOMPLEKSU \"DABEL\" NOVA PAZOVA 735/78 K.O. NOVA PAZOVA
DEJAN DIMIĆ 351-3494/2011-III-04 / 11.01.2012. IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG PORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA STARI BANOVCI 3478/2 K.O.STARI BANOVCI
DELHAIZE SERBIA D.O.O. 351-2617/2013-III-04 / 07.06.2013. PRVA FAZA IZGRADNJE SKLADIŠNO-POSLOVNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 5643/4 K.O. NOVA PAZOVA
DELHAIZE SERBIA D.O.O. 351-1654/2014-III-04 / 06.06.2014. I FAZA IZGRADNJE SKLADIŠNO-POSLOVNOG KOMPLEKSA NOVA PAZOVA 5643/4 K.O. NOVA PAZOVA Dozvola se odnosi na promenu građevinske dozvole broj 351-2617/2013-III-04, a promene se odnose na glavni objekat skladišta, MBTS, pomoćni objekat, portirnicu, internu saobraćajnicu, rezervoar za protivpožarne vode, pumpnu stanicu i MRS.
DELHAIZE SERBIA D.O.O. 351-1655/2014-III-04 / 06.06.2014. IZGRADNJA OBJEKTA YA ODMOR RADNIKA, INTERNE PERIONICE I BENYINSKE STANICE NOVA PAZOVA 5643/4 K.O. NOVA PAZOVA Objekat za odmor radnika je neto pov. 216,65 m2, interna perionica 323,42 m2, benzinska stanica 8,35 m2, a neto pov. nadstrešnice benzinske stanice 108,00 m2
DELMAX D.O.O. 351-2818/2013-III04 / 09.08.2013. DOGRADNJA KOMPLEKSA STARA PAZOVA 4886/2 K.O. STARA PAZOVA Dogradnja kompleksa obuhvata: izgradnju nadstrešnice (neto pov. 1.277,50 m2) i izgradnju-dogradnju interne saobraćajnice i platoa (neto pov. betonskog kolovoza 615,91 m2 i i neto pov. betonskog kolovoznog trotoara 92,20 m2).
DELMAX doo 351-3638/2011-III-04 / 24.11.2011. DOGRADNJA POSL.MAGACIN.PROSTORA SA DVONAM.SKLONIŠTEM DOPUNSKE ZAŠTITE STARA PAZOVA 4886/2 K.O. STARA PAZOVA Poslovno-magacinski prostor sa dvonamen. skloništem dopunske zaštite, sastoji se iz dva dela : upravnog dela obj. (P+1) i magacinskog prostora namenjenog za skladištenje rezervnih delova put. i komerc. vozila (P+0)
DINKO MANZETA 351-253/2012-III-04 / 09.07.2012. RUŠENJE POSTOJEĆEG I IZGRADNJA STAMB.OBJEKTA SA JEDNOM STAMB.JEDINICOM GOLUBINCI 1395 K.O.GOLUBINCI
DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE ST.PAZOVA 351-3059/2011-III-04 / 13.05.2011. IZGRADNJA I FAZE KOMPLEKSA GRADSKIH BAZENA STARA PAZOVA 5209/7 K.O.STARA PAZOVA Površina platoa za sunčanje uznosi 4318,83 m2,interne saobraćajnice 1.703,45 m2,parking prostora 1050 m2,trotoara 1.158,43 m2, uređenih zelenih površina 4327,66 m2.Dužina ograde kompleksa iznosi 672 m.
DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA 351-3184/2011III-04 / 13.7.2011. IZGRADNJA KANALIZACIJE UPOTREBLJENIH VODA SA KUĆNIM PRIKLJUČCIMA NOVA PAZOVA 5460/1;5468;5473,2,1,5469;729/ 1 К.О. NOVA PAZOVA Dužina trase kanalizacije upotrebljenih voda u ul. Cvije Kukolja iznosi 1.038 m, u ul. Kralja Milutina iznosi 275,81 m,u ul. Bosanskoj iznosi 282,05 m i u ul. Beogradskoj iznosi 269,02 m, što predstavlja ukupnu dužinu trase od 1864.88 m
DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA 351-3185/2011-III-04 / 13.7.2011. IZGRADNJA KANALIZACIJE UPOTREBLJENIH VODA SA KUĆNIM PRIKLJUČCIMA NOVA PAZOVA 5455/1, 5481, 5482, 1031 К.О. NOVA PAZOVA Dužina trase kanalizacije upotrebljenih voda u ulici Jovana Sterije Popovića iznosi 385,26 m (deo ul. Nikole Tesle i deo ul. J.S.Popovića), u ul. Marije Bursać iznosi 179,16 m, što predstavlja ukupnu dužinu trase od 564,42 m.
DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA 351-3186/2011-III-04 / 7.7.2011. IZGRADNJA KANALIZACIJE UPOTREBLJENIH VODA SA KUĆNIM PRIKLJUČCIMA NOVA PAZOVA 5425,6;5420;5412/1;5414,6,7,8,9,2692 К.О. NOVA PAZOVA Dužina trase upotrebljenih voda u delovima ul. Marka Oreškovića, Pionirskoj, Hilandarskoj i Karađorđevoj iznosi 749 m,u ul. Sime Šolaje iznosi 367 m, u ul. Majora Gavrilovića iznosi 376 m, što predstavlja ukupnu dužinu trase od 1492 m.
DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA 351-3188/2011-III-04 / 7.7.2011. IZGRADNJA KANALIZACIJE UPOTREBLJENIH VODA SA KUĆNIM PRIKLJUČCIMA STARA PAZOVA 1224/12;1257/20;1224/13,64.45 К.О. STARA PAZOVA Dužina trase kanalizacije upotrebljenih voda u ul. Hvjezdoslavova iznosi 365,20 m, u ul. Braće Babin iznosi 630,40 m, u ul. Koste Nađa iznosi 134 m, u ul. Aleksandra Stojanovića iznosi 191, 40 m, što predstavlja ukupnu dužinu trase od 1321 m.
DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA 351-3189/2011-III-04 / 7.7.2011. IZGRADNJA KANALIZACIJE UPOTREBLJENIH VODA SA KUĆNIM PRIKLJUČCIMA STARA PAZOVA 3083/72 К.О. STARA PAZOVA Dužina trase kanalizacije upotrebljenih voda u ul. Jovana Veselinova iznosi 231,20 m.
DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA 351-3187/2011-III-04 / 18.7.2011. IZGRADNJA KANALIZACIJE UPOTREBLJENIH VODA SA KUĆNIM PRIKLJUČCIMA STARA PAZOVA 886, 1262/8, 1260/1, 838/2 К.О. STARA PAZOVA Dužina trase kanalizacije upotrebljenih voda u ul. Jana Sikore iznosi 999 m,a u ul Dr. Georgija Mihajlovića iznosi 200 m, što predstavlja ukupnu dužinu trase od 1999 m.
DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA 351-3305/2011-III-04 / 12.9.2011 IZGRADNJA KANALIZACIJE UPOTREBLJENIH VODA SA KUĆNIM PRIKLJUČCIMA STARA PAZOVA 230/1 И 331 K.О. STARA PAZOVA
DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA J.P. 351-4119/2010-III-04 / 11.17.2010. IZGRADNJA PODZEMNE KANALIZACIJE UPOTREBLJENIH VODA SA KUĆNIM PRIKLJUČCIMA STARA PAZOVA 1743 I 3090/19 K.O. STARA PAZOVA Korisnа površinа je izrаženа dužinom trаse i ukupno iznosi 937,40 m.Predmet je prezаveden nа broj, 351-237/2011-III-04.
DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA J.P. 351-237/2011-III-04 / 27/01/2011 IZGRADNJA PODZEMNE KANALIZACIJE UPOTREB.VODA SA KUĆNIM PRIKLJUČCIMA STARA PAZOVA 1743 I 3090/19 K.O. STARA PAZOVA Korisnа površinа je izrаženа dužinom trаse i ukupno iznosi 937,40 m.