INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
"MILŠPED NEKRETNINE" D.O.O. 351-687/2014-III-04 / 10.07.2014. IZGRADNJA PARKINGA SA 450 PARKING MESTA ZA PUTNIČKA I 90 MESTA ZA MALA TERETNA VOZILA KRNJEŠEVCI 1915/2 K.O. KRNJEŠEVCI Građevinska dozvola je privremena!
"MILŠPED NEKRETNINE" D.O.O. 351-2588/2014-III-04 / 26.08.2014. IZGRADNJA INTERNE BANZINSKE STANICE, PERIONICE I PARKINGA KRNJEŠEVCI 1896/1 K.O. KRNJEŠEVCI Interna benzinska stanica je neto pov. 72,85 m2, perionica neto pov. 249,36 m2, parknig neto pov. 3.130,00 m2, betonski plato neto pov. 920,00 m2, a pristupne saobraćajnice neto pov. 3.650,00 m2.
"MRG EKSPORT - IMPORT" D.O.O. ROP-SPZ-17538-CPI-1/2017 / 04.07.2017. REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA POSTOJEĆEG STAMBENOG OBJEKTA SURDUK 276/3 K.O. SURDUK NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 239,24M2
"OPEN MIND" D.O.O. BEOGRAD ROP-SPZ-22210-CPI-2/2017 / 09.01.2018. IZGRADNJA SKLADIŠNO POSLOVNOG PROSTORA NOVA PAZOVA 6037/1 K.O. N OVA PAZOVA NETO POVRŠINA 21.282,43 M2
"OPŠTINA STARA PAZOVA" ROP-SPZ-17964-CPI-1/2017 / 31.07.2017. IZGRADNJA PREDŠKOLSKE USTANOVE STARI BANOVCI 1098 K.O. STARI BANOVCI NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 659,18 M2
"OPŠTINA STARA PAZOVA" ROP-SPZ-13507-CPI-1/2018 / 18.06.2018 IGRADNJA OBJEKTA NAMENJENOG ZA ZDRAVSTVENU I SOCIJALNU ZAŠTITU NOVA PAZOVA 937 K.O. NOVA PAZOVA NETO POVRŠINA 78,20 M2
"OPŠTINA STARA PAZOVA" ROP-SPZ-21308-CPI-2/2018 / 26.10.2018. IZGRADNJA ISTRAŽNO-EKSPLOATACIONOG OBJEKTA-BUNARA B-4A BELEGIŠ 1354/4 K.O. BELEGIŠ NETO POVRŠINA 84 M2
"PANONIJA PROMET" D.O.O. STARA PAZOVA ROP-SPZ-27533-CPI-1/2016 / 01.11.2016. IZGRADNJA NA POSTOJEĆEM KOMPLEKSU, ČETIRI SILOSA ZA SMEŠTAJ ŽITARICA NOVA PAZOVA 5519/1 K.O. NOVA PAZOVA 4 SILOSA, USIPNI KOŠ, MAŠINSKE KUĆICE, SAOBRAČAJNICE.
"PERIĆ TRANS COMPANY" ROP-SPZ-7909-CPA-1/2017 / 26.04.2017. IZGRADNJA CENTRA ZA PRODAJU I ODRŽAVANJE KOMERCIJALNIH VOZILA - KRNJEŠEVCI 1863/1 K.O. KRNJEŠEVCI MENJA SE REŠENJE O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI 351-3566/2011-III-04. ZA NOVOG INVESTITORA ODREĐUJE SE
"PIONIR PETROL" D.O.O. ROP-SPZ-14260-CPI-2/2018 / 23.08.2018. IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 581 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA 2.711,32 M2
"PONS GRADNJA" D.O.O. NOVI BANOVCI ROP-SPZ-5071-CPIH-2/2017 / 03.04.2017. IZGRADNJA DELA PRVE FAZE POSLOVNOG KOMPLEKSA "PONS GRADNJA" STARA PAZOVA 4810/21 K.O. STARA PAZOVA NETO OVRŠINA OBJEKTA JE 316,09 M2
"PREZIDENT" D.O.O. ROP-SPZ-8212-CPI-3/2018 / 18.05.2018. IZGRANJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 3052,3054,3055,3056,3057,3058,3162 i 3163 K.O. NOVA PAZOVA NETO POVRŠINA 15.315,54 M2
"PUT INŽINJERING" D.O.O. ROP-SPZ-16906-CPIH-4/2018 / 13.09.2018. IZGRADNJA PROIZVODNO-POSLOVNOG KOMPLEKSA NOVA PAZOVA 5650/2 K.O. NOVA PAZOVA NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 16.873,93M2
"RESA GRADNJA" D.O.O. ROP-SPZ-3889-CPIH-3/2017 / 05.06.2017. IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA - TRGOVINSKOG CENTRA NOVI BANOVCI 3497/43 NETO OVRŠINA OBJEKTA JE 1.899,42 M2
"ROMA PACK" D.O.O. ROP-SPZ-8220-CPIH-3/2017 / 29.06.2017. DOGRADNJA PROIZVODNOG PROSTORA NOVA PAZOVA 735/65 K.O. NOVA PAZOVA NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 1.005,86M2
"SRBIJAGAS" J.P. NOVI SAD ROP-SPZ-16785-CPI-2/2016 / 26.10.2016. IZMEŠTANJE-IZGRADNJA PRIKLJUČNOG GASOVODA RG-04-06 NOVA PAZOVA 5648/5, 6461, 6037/13, 6485/2 I 6035/4 K.O. NOVA PAZOVA PRIKLJUČNI GASOVOD RG-04-06 JE DUŽINE 178,40M
"START STARI BANOVCI" ROP-SPZ-10690-CPIH-3/2018 / 13.03.2018. IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 1259/83 K.O. STARA PAZOVA
"SVETLOST TEATAR" D.O.O. ROP-SPZ-31770-CPIH-2/2016 / 16.01.2017. DOGRADNJA NADSTREŠNICE VOJKA 2463/1 K.O. VOJKA NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 326,79 M2
"TEHNOPLAST" D.O.O. STARI BANOVCI ROP-SPZ-1890-CPIH-2/2017 / 09.03.2017. DOGRADNJA POSLOVNOG KOMPLEKSA STARI BANOVCI 3296/1 K.O. I 3294/1 K.O. STARI BANOVCI UKUPNA NETO POVRŠINA JE 1.307,81M2
"TELEKOM SRBIJA" A.D. BEOGRAD ROP-SPZ-18462-CPI-1/2016 / 09.08.2016. IZGRADNJA TRASE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE STARA PAZOVA 602, 601, 600, 455, 574, 5563, 444/29, 444/28, 442/1, 444/48, 444/30 K.O. STARA PAZOVA