INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
MEDIUS D.O.O. 351-3192/2011-III-04 / 19.7.2011. IZGRADNJA I FAZE KOMPLEKSA \"MEDIUS\" GOLUBINCI 818/2 К.О. GOLUBINCI Kompleks \"Medius\" I faza: poslovni objekat, namenjen za samoposlugu sa pratećim objektima, interne saobraćajnice sa manipulativnim platoima i parkingom i pripadajuća infrastruktura.
MEDIUS D.O.O. 351-3448/2011-III-04 / 20.10.2011 IZGRADNJA KOMPLEKSA\"MEDIUS\"-POSLOVNOG OBJEKTA ,INTERNE SAOBRAĆAJNICE I PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE STARA PAZOVA 3081/34 K.O. STARA PAZOVA
MEDIUS D.O.O. 351-2935/2012-III-04 / 29.11.2012. IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 3497/72 K.O. NOVI BANOVCI Poslovni objekat namenjen je za market sa pratećim prostorijama i internim saobraćajnicama.
MEDIUS D.O.O. 351-3078/2013-III-04 / 25.11.2013. RUŠENJE POSTOJEĆIH OBJEKATA I IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA VOJKA 3282 K.O. VOJKA Poslovni objekat namenjen supermarketu je neto pov. 645,79 m2. Izgradnja obuhvata i interne saobraćajnice, parking prostor i manipulativne površine ukupne neto pov. 937,00 m2, kao i uređene zelene površine neto pov. 2.795,00 m2 i ograde dužine 360,00 m.
MEDIUS D.O.O. 351-1995/2015-III-05 / 12.06.2015. IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA-MAGACINA NOVA PAZOVA 727/11 K.O. NOVA PAZOVA
MEDIUS D.O.O. 351-2571/2015-III-05 / 22.01.2016. IZGRADNJA POSLOVNO PROIZVODNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 727/11 K.O. NOVA PAZOVA Objekat je namenjen za rasecanje, mašinsku obradu i pakovanje mesa.
MEDIUS D.O.O. ROP-SPZ-10213-CPI-2/2016 / 22.08.2016. IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 443/92 K.O. STARA PAZOVA
MEDIUS D.O.O. ROP-SPZ-15002-CPI-2/2017 / 12.10.2017. IZGRADNJA POSLOVNOG OBKEKTA STARA PAZOVA 759/4, 759/6 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA 568,95M2
MEGA PLAST JOVANOVIĆ DOO 351-4209/2010-III-04 / 12/14/2010 IZGRADNJA POSLOVNO-SKLADIŠNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 735/83 K.O. NOVA PAZOVA
MESNA ZAJEDNICA STARA PAZOVA 351-4078/2010-III-04 / 11/4/2010 IZGRADNJA JAVNE RASVETE U ULICI KAMENJAREVA STARA PAZOVA 5563, 574 I 455 K.O. ST.PAZOVA /
METAL FLEX D.O.O. 351-3422/2014-III-04 / 23.12.2014. DOGRADNJA POSTOJEĆEG POSLOVNO-SKLADIŠNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 727/27 K.O. NOVA PAZOVA Dogradnja obuhvata i internu saobraćajnicu koja se povezuje na postojeću i sa njom čini kružnu saobraćajnicu površine od 649,00 m2.
MILŠPED NEKRETNINE D.O.O. 351-381/2013-III-04 / 31.01.2013. IZGRADNJA SKLADIŠNO DISTRIBUTIVNOG CENTRA KRNJEŠEVCI 1896/1 K.O. KRNJEŠEVCI
MILŠPED NEKRETNINE D.O.O. 351-2055/2015-III-05 / 14.07.2015. DOGRADNJA SKLADIŠNOG PROSTORA KRNJEŠEVCI 1893 K.O. KRNJEŠEVCI Dogradnja skladišnog prostora je uz postojeći skladišni objekat WH3.
MITROVIĆ GRADNJA DOO I MITROVIĆ VOJO 351-4215/2010-III-04 / 16.12.2010 REKONSTRUKCIJA POSLOVNO PROIZVODNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 735/104 K.O. NOVA PAZOVA
MKD D.O.O. 351-3091/2011-III-04 / 26.5.2011 IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA ZA SERVIS ZA PUTNIČKA I TEŠKA VOZILA SA RADIONICOM NOVA PAZOVA 724/4 К.О. NOVA PAZOVA
MLADOST KOMERC D.O.O. 351-2042/2015-III-05 / 07.08.2015. DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA POSLOVNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 735/88 K.O. NOVA PAZOVA Rekonstrukcija se odnosi na promenu namene postojećeg poslovnog objekta u prizemlju (neto pov. 76,32 m2) i na spratu (neto pov. 77,56 m2). Dograđei prostor je spratnosti P+0 i neto pov. 565,14 m2.
MM 99 doo 351-60/2012-III-04 / 26.01.2012. IZGRADNJA MALOPRODAJNOG OBJEKTA - SUPERMARKETA NOVA PAZOVA 2949/1 K.O.NOVA PAZOVA
MOTOPLAST D.O.O. 351-3950/2010-III-04 / 02.11.2010. III FAZA IZG.NA KOMPLEKSU-DOGRADNJA PROIZVODNE HALE NOVA PAZOVA 735/102 K.O.NOVA PAZOVA
MOTOPLAST D.O.O. 351-3950/2010-III-04 / 11/2/2010 III FAZA IZGRADNJE NA KOMPLEKSU-DOGRADNJA PROIZVODNE HALE NOVA PAZOVA 735/102 K.O. NOVA PAZOVA
MUEHLBAUER TECHNOLOGIES DOO 351-37/2012-III-04 / 13.01.2012. IZGRADNJA POSLOVNO PROIZVODNOG CENTRA STARA PAZOVA 4810/28 K.O. STARA PAZOVA