INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
GRBIĆ MD D.O.O. 351-2786/2012-III-04 / 09.11.2012. IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA NAMENJENOG ZA SAMOUSLUŽNU PERIONICU I POSLOVNO-PRODAJNI ADMINISTRATIVNI DEO NOVA PAZOVA 1084 K.O. NOVA PAZOVA
GRMEČ-IN D.O.O. 351-2333/2015-III-05 / 10.12.2015. IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 463/1 K.O. STARA PAZOVA Poslovni prostor namenjen je za skladištenje i maloprodaju finog građevinskog materijala (keramika, boje, lakovi...) i neto pov. je 631,44 m2. Stambeni prostor sa jednom stambenom jedinicom je neto pov. 43,67 m2.
GRUBIN EXPORT-IMPORT D.O.O. 351-3099/2011-III-04 / 3.6.2011 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG PORODIČNOG STAMBENOG POSLOVNOG POMOĆNOG OBJEKTA SA DVA PARKING MESTA STARA PAZOVA 3080/168 К.О. STARA PAZOVA
IGOR ANTUNOVIĆ 351-2660/2012-III-04 / 17.09.2012. IZGRADNJA OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM I GARAŽOM U SUTERENSKOJ ETAŽI NOVI BANOVCI 2390/164 K.O. NOVI BANOVCI
ITAL CENTAR D.O.O. 351-2810/2013-III-04 / 07.08.2013. IZGRADNJA POSLOVNO SKLADIŠNOG KOMPLEKSA STARA PAZOVA 4813/21 K.O. STARA PAZOVA Kompleks obuhvata:poslovno-skladišni objekat (neto pov. 467,63m2),portirnicu (neto pov. 5,44m2),priključni gasovod,postavljanje MRS G-4,podzemni rezervoar,saobraćajnice (neto pov. 1.317,00m2),ozelenjavanje kompleksa (neto pov. 1.651,00m2) i infrastrukturu
ITELCOM-ITC D.O.O. 351-3227/2013-III-04 / 31.12.2013. RUŠENJE PORODIČNE ZGRADE I IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG PROSTORA VOJKA 2417 K.O. VOJKA
IVANČIĆ I SINOVI DOO 351-3714/2010-III-04 / 9/7/2010 DOGRADNJA I IZGRADNJA U OKVIRU POST.KOMPLEKSA- I FAZA STARI BANOVCI 204/4 K.O.STARI BANOVCI
IZOTERM D.O.O. 351-1358/2014-III-04 / 09.04.2014. IZGRADNJA POSLOVNO-PROIZVODNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 735/49 K.O. NOVA PAZOVA Poslovno-proizvodni objekat je namenjen za pripremu i sečenje stakla za dalju upotrebu.
JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE "VODE VOJVODINE" NOVI SAD 351-42/2015-III-05 / 19.05.2015. IZGRADNJA SEPARACIJE AGREGATA I TOVARIŠTA BELEGIŠ 3958 K.O. BELEGIŠ Građevinska dozvola je privremena, u trajanju od 3 godine.
JELEN INTERNATIONAL GROUP D.O.O. 351-2794/2012-III-04 / 15.11.2012. POSLOVNI KOMPLEKS KRNJEŠEVCI 1139/5 K.O. KRNJEŠEVCI
JELEN INTERNATIONAL GROUP D.O.O. 351-2225/2015-III-05 / 29.09.2015. DOGRADNJA POSLOVNO STAMBENOG OBJEKTA KRNJEŠEVCI 1139/5 K.O. KRNJEŠEVCI Objekat je namenjen za proizvodnju aluminijumske i skladištenje aluminijumske i PVC bravarije.
JET SET GROUP D.O.O. 351-2945/2011-III-04 / 04/04/2011 IZGRADNJA I I II FAZE KOMPLEKSA \"JET SET GROUP\" STARA PAZOVA STARA PAZOVA 5250/2 K.O.STARA PAZOVA
JOKEY BG D.O.O. 351-3454/2011-III-04 / 27.10.2011. IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA ZA SKLADIŠTENJE GOTOVIH PLASTIČNIH PROIZVODA NOVA PAZOVA 4715 K.O. NOVA PAZOVA
JOVANOVIĆ PLAST D.O.O. 351-2051/2015-III-05 / 24.07.2015. IZGRADNJA POSLOVNO-PROIZVODNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 727/7 K.O. NOVA PAZOVA Poslovni deo namenjen za administraciju nalaziće se u prizemlju i na spratu objekta, a proizvodni deo namenjen za radionicu-alatnicu nalaziće se u prizemlju objekta.
JP "OPŠTINSKA STAMBENA AGENCIJA" 351-3130/2013-III-04 / 11.12.2013. IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA SA DVE LAMELE STARA PAZOVA 2457/2,... K.O.STARA PAZOVA Izgradnja objekta je na kat.parc.br. 2457/2, 2454/5, 2457/3, 2458/3, 2459/2. 40 parking mesta su na kat.parc.br. 2457/3, 2456/2, 2458/1. Interna saobraćajnica je na kat.parc.br. 2457/1 i 2457/2 k.o. St.Pazova.
JP OPŠTINSKA STAMBENA AGENCIJA 351-36/2015-III-05 / 27.02.2015. IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE BROJ 351-3130/2013-III-04 OD 11.12.2013. STARA PAZOVA 2457/2,... K.O. STARA PAZOVA Izgradnja višeporodičnog stambenog poslovnog objekta je na kat.parc.br. 2457/2, prilaz iz ulice Kralja Petra Prvog Oslobodioca na kat.parc.br. 2454/5, 2457/3, 2458/3, 2459/2.
JP OPŠTINSKA STAMBENA AGENCIJA 351-167/2016-III-05 / 23.03.2016. IZGRADNJA U SEGMENTU B STARA PAZOVA 3104/33, 3104/35 I 3104/37 K.O. STARA PAZOVA Dozvola obuhvata izgradnju višeporodičnih stambenih objekata za socijalno stanovanje tipa 1 i tipa 2 na kat.parc.br. 3104/33, 3104/35 i 3104/37 k.o. Stara Pazova.
KNEZ PETROL D.O.O. 351-2426/2015-III-05 / 30.12.2015. DOGRADNJA OBJEKTA I POSTROJENJA NA KOMPLEKSU POSTOJEĆE STANICE STARA PAZOVA 5252/7 I 5252/8 K.O. STARA PAZOVA Dogradnja obuhvata:skladište pov. 54a 71m2,rezervoar pov. 32a 06m2,uređaj za kontrolu pritiska pov. 32a 06m2 i objekat za smeštaj agregata pov. 54a 71m2.
KOMEKSAL D.O.O. 351-2829/2011-III-04 / 28/02/2011 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POSL.OBJ.SA PROST.ZA DVONAMEN.SKLONIŠTE DOPUNSKE ZAŠTITE STARA PAZOVA 4810/33 K.O.STARA PAZOVA
KOMEKSAL D.O.O. 351-2830/2011-III-04 / 08/03/2011 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POSL.OBJ.SA PROST.ZA DVONAMEN.SKLONIŠTE DOPUN.ZAŠTITE NOVA PAZOVA 4810/32 K.O. STARA PAZOVA