INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
ROP-SPZ- 9596-CPIH-5/2017 / 20.10.2017. UKLANJANJE POSTOJEĆE PUMPNE STANICE I DOGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 735/90 K.O. NOVA PAZOVA NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 5.840,32 M2
ROP-SPZ-5480-CPIH-4/201 / 18.07.2016. IZGRADNJA INTERNE STANICE ZA SNABDEVANJE VILJUŠKARA DIZEL GORIVOM NOVA PAZOVA 735/90 K.O. NOVA PAZOVA NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 5.840,32 M2
"ABS CAPITAL INVESTMENTS" DOO ROP-SPZ-9412-CPI-3/2019 / 13.05.2019. IZGRADNJU ZATVORENOG SKLADIŠTA-DISTRIBUTIVNOG CENTRA NOVA PAZOVA 5531/1, 5531/2, 5531/3 I 5531/4 K.O. NOVA PAZOVA NETO POVRŠINA JE 11.267,96 M2
"ACM INT" D.O.O. ROP-SPZ-4854-CPI-2/2018 / 05.06.2018 DOGRADNJA MAGACINSKOG PROSTORA NOVA PAZOVA 4962/2 K.O. NOVA PAZOVA NETO POVRŠINA 1.714,96 M2
"ACM INT" D.O.O. BEOGRAD ROP-SPZ-28372-CPIH-2/2016 / 16.11.2016. REKONSTRUKCIJA I PROMENA NAMENE POSTOJEĆEG POSLOVNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 4962/1 K.O. NOVA PAZOVA NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 1.641,55 M2.
"ALUMIL YU INDUSTRY" A.D ROP-SPZ-15337-CPI-1/2018 / 29.06.2018. IZGRADNJA INTERNE STANICE NOVA PAZOVA 735/62 K.O. NOVA PAZOVA BRUTO POVRŠINA 13,25m2
"ALUMIL YU INDUSTRY" A.D. NOVA PAZOVA ROP-SPZ-9596-CPA-//2017 / 05.01.2018. DOGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA NAMENJENOG ZA ANODIZACIJU U SKLOPU KOGA SE NALAZI POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNE VODE NOVA PAZOVA 735/62 K.O. NOVA PAZOVA MENJA SE REŠENJE O GRAĐEVISNKOJ DOZVOLI BROJ ROP-SPZ-9596-CPIH-5/2017
"AS GRADNJA 2016" D.O.O. STARA PAZOVA ROP-SPZ-11142-CPA-5/2016 / 26.12.2016. UKLANJANJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE I IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 2501 K.O. STARA PAZOVA IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE ROP-SPZ-11142-CPI-3/2016 USLED PROMENE INVESTITORA.
"AS GRADNJA 2016" DOO ROP-SPZ-11142-CPIH-18/2019 / 14.02.2019. DOGRADNJA POTKROVLJA STARA PAZOVA 2501 K.O. STARA PAZOVA IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE BROJ ROP-SPZ-11142-CPI-3/2016 OD 16.11.2016.
"AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA" ROP-SPZ-14598-CPIH-2/2017 / 07.06.2017. IZGRADNJA OBJEKTA HOLISTIČKOG CENTRA STARA PAZOVA 10/1 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 82,60M2
"BEO TEHNOLOGY" DOO ROP-SPZ-26303-CPIH-3/2019 / 14.03.2019. IZGRADNJA POSLOVNO SERVISNOG OBJEKTA I 21 PARKING MESTA KRNJEŠEVCI 1861/5 K.O. KRNJEŠEVCI NETO POVRŠINA JE 1.502,50 M2
"BIREMA" D.O.O. ROP-SPZ-26295-CPIH-3/2018 / 26.03.2018. IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 2390/141 K.O. NOVI BANOVCI OBJEKAT SE GRADI U DVE FAZE, SPRATNOSTI Pd+P+4+Pk
"BISI" D.O.O. ROP-SPZ-3266-CPI-2/2016 / 25.07.2016. IZGRADNJA POSLOVNO-PROIZVODNO-SKLADIŠNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 4899/1 K.O. STARA PAZOVA
"BLV LINE" D.O.O. ROP-SPZ-3620-CPIH-4/2019 / 18.11.2019. IZGRADNJA POSLOVNO-SKLADIŠNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 4813/50 I 4813/51 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA JE 3.875,82 M2
"BOMAKS BUILDING" DOO ROP-SPZ-9756-CPIH-3/2018 / 29.06.2018. UKLANJANJE STAMBENO POSLOVNE ZGRADE NOVA PAZOVA 3218 I 3219 K.O. NOVA PAZOVA NETO POVRŠINA 1.636,00 m2
"BOŽIČKOVIĆ GRADNJA 2021" DOO ROP-SPZ-12578-CPIН-5/2021 / 16.08.2021. rušenje postojećeg objekta i izgradnju višeporodičnog stambeno poslovnog objekta sa ugradnjom unutrašnje gasne instalacije STARA PAZOVA 2060/1, 2061/2, 2062/1 и 2063/1 к.о. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA JE 2.797,94м2
"CERTA INVESTMENTS" D.O.O. ZEMUN ROP-SPZ-11799-CPIH-3/2018 / 19.10.2018. IZGRADNJA SKLADIŠNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 4813/34 K.O. STARA PAZOVA UKUPNA NETO POVRŠINA JE 4.786,58 M2
"CERTA INVESTMENTS" D.O.O. ZEMUN ROP-SPZ-30989-CPA-1/2016 / 23.11.2016. UKLAPANJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE I IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 2390/6 K.O. NOVI BANOVCI MENJA SE REŠENJE O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI BROJ ROP-SPZ-3878-CPIH-3/2016.
"CERTA INVESTMENTS" D.O.O. ZEMUN ROP-SPZ-3878-CPIH-9/2017 / 05.06.2017. GARAŽA SA 18 PARKING MESTA NOVI BANOVCI 2390/6 K.O. NOVI BANOVC IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE ROP-SPZ-3878-CPIH-3/2016 I ROP-SPZ-30989-CPA-1/2016 USLED PROMENE INVESTITORA
"CRNA OVCA CRAFT BREWERY" DOO ROP-SPZ-18089-CPIH-4/2018 / 26.12.2018. IZGRADNJA ZANATSKOG OBJEKTA-MINI PIVARE STARI BANOVCI 1405/3 K.O. STARI BANOVCI NETO POVRŠINA 145,39 M2