INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
MEGA PLAST JOVANOVIĆ DOO 351-4209/2010-III-04 / 12/14/2010 IZGRADNJA POSLOVNO-SKLADIŠNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 735/83 K.O. NOVA PAZOVA
MESNA ZAJEDNICA STARA PAZOVA 351-4078/2010-III-04 / 11/4/2010 IZGRADNJA JAVNE RASVETE U ULICI KAMENJAREVA STARA PAZOVA 5563, 574 I 455 K.O. ST.PAZOVA /
METAL FLEX D.O.O. 351-3422/2014-III-04 / 23.12.2014. DOGRADNJA POSTOJEĆEG POSLOVNO-SKLADIŠNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 727/27 K.O. NOVA PAZOVA Dogradnja obuhvata i internu saobraćajnicu koja se povezuje na postojeću i sa njom čini kružnu saobraćajnicu površine od 649,00 m2.
MILŠPED NEKRETNINE D.O.O. 351-381/2013-III-04 / 31.01.2013. IZGRADNJA SKLADIŠNO DISTRIBUTIVNOG CENTRA KRNJEŠEVCI 1896/1 K.O. KRNJEŠEVCI
MILŠPED NEKRETNINE D.O.O. 351-2055/2015-III-05 / 14.07.2015. DOGRADNJA SKLADIŠNOG PROSTORA KRNJEŠEVCI 1893 K.O. KRNJEŠEVCI Dogradnja skladišnog prostora je uz postojeći skladišni objekat WH3.
MITROVIĆ GRADNJA DOO I MITROVIĆ VOJO 351-4215/2010-III-04 / 16.12.2010 REKONSTRUKCIJA POSLOVNO PROIZVODNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 735/104 K.O. NOVA PAZOVA
MKD D.O.O. 351-3091/2011-III-04 / 26.5.2011 IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA ZA SERVIS ZA PUTNIČKA I TEŠKA VOZILA SA RADIONICOM NOVA PAZOVA 724/4 К.О. NOVA PAZOVA
MLADOST KOMERC D.O.O. 351-2042/2015-III-05 / 07.08.2015. DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA POSLOVNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 735/88 K.O. NOVA PAZOVA Rekonstrukcija se odnosi na promenu namene postojećeg poslovnog objekta u prizemlju (neto pov. 76,32 m2) i na spratu (neto pov. 77,56 m2). Dograđei prostor je spratnosti P+0 i neto pov. 565,14 m2.
MM 99 doo 351-60/2012-III-04 / 26.01.2012. IZGRADNJA MALOPRODAJNOG OBJEKTA - SUPERMARKETA NOVA PAZOVA 2949/1 K.O.NOVA PAZOVA
MOTOPLAST D.O.O. 351-3950/2010-III-04 / 02.11.2010. III FAZA IZG.NA KOMPLEKSU-DOGRADNJA PROIZVODNE HALE NOVA PAZOVA 735/102 K.O.NOVA PAZOVA
MOTOPLAST D.O.O. 351-3950/2010-III-04 / 11/2/2010 III FAZA IZGRADNJE NA KOMPLEKSU-DOGRADNJA PROIZVODNE HALE NOVA PAZOVA 735/102 K.O. NOVA PAZOVA
MUEHLBAUER TECHNOLOGIES DOO 351-37/2012-III-04 / 13.01.2012. IZGRADNJA POSLOVNO PROIZVODNOG CENTRA STARA PAZOVA 4810/28 K.O. STARA PAZOVA
NAFTA A.D. BEOGRAD ROP-SPZ-6424-CPIH-2/2016 / 25.05.2016. DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE BENZINSKE STANICE VOJKA 3219/1 K.O. VOJKA
NAPREDAK ROP-SPZ-561-CPI-5/2017 / 23.08.2017. IZGRADNJA OBJEKTA ZA TOV SVINJA BELEGIŠ 2618/2 K.O. BELEGIŠ IZGRADNJA TOVILIŠTA, DEO ZA RADNIKE
NAPREDAK A.D. 351-3201/2013-III-04 / 31.12.2013. IZGRADNJA DELA KOMPLEKSA FARME KRAVA "PETROVIĆ SALAŠ" BELEGIŠ 2583/2 K.O. BELEGIŠ Изградња обухвата: шталу (нето пов.4.436,84 м2), приватни базен (нето пов.70,70 м2), два тренч силоса (нето пов.3.184,00 м2), плато за чврст стајњак (нето пов.1.200,00 м2), сепаратор (нето пов.22,50 м2), укопане лагуне (нето пов.4.730,00 м2), базен са мик
NAPREDAK A.D. 351-2247/2015-III-05 / 15.10.2015. IZGRADNJA ŠTALE ZA ODGOJ SVINJA BELEGIŠ 2618/2 K.O. BELEGIŠ Izgradnja štale je na farmi svinja "Petrović salaš".
NEDOKS D.O.O. 351-96/2016-III-05 / 04.02.2016. IZGRADNJA POSLOVNO-PROIZVODNOG OBJEKTA STARI BANOVCI 3544/27 K.O. STARI BANOVCI
NENAD KOSANOVIĆ 351-3425/2011-III-04 / 12.12.2011. IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG PORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 5834/14 K.O. NOVA PAZOVA
NIS A.D. NOVI SAD 351-33/2015-III-05 / 04.02.2015. UGRADNJA REZERVOARA I INSTALACIJE ZA TNG VOJKA 6805/3 K.O. VOJKA
NOVA ŠKOLA D.O.O. 351-27/2015-III-05 / 30.12.2015. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA DVE STAMBENE JEDINICE STARA PAZOVA 1637/2 K.O. STARA PAZOVA Neto pov. stana broj 2 iznosi 99,18 m2, a neto pov. stana broj 2 iznosi 70,10 m2.