INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
ALUMIL YU INDUSTRY A.D. 351-2549/2012-III-04 / 10.07.2012. IZVOĐENJE PRIPREMNIH RADOVA ZA DOGRADNJU POSL.PROIZVODNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 735/62 K.O.NOVA PAZOVA
ALUMIL YU INDUSTRY A.D. 351-2721/2012-III-04 / 03.12.2012. DOGRADNJA POSLOVNO PROIZVODNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 735/62 K.O. NOVA PAZOVA Objekat je namenjen metaloprerađivačkoj industriji.
AVE SERBIA D.O.O. 351-3957/2010-III-04 / 11/2/2010 IZGRANJA ENOLOŠKOG CENTRA SA GARAŽOM SURDUK 4832 K.O. SURDUK Promenjenа je grаđevinskа dozvolа broj 351-3386/2010-III-04 od 24.04.2010.godine zа izgrаdnju slobodnostojećeg stаmbenog objektа sа gаrаžom u istom objektu,izdаtа nа ime investitorа \"AVE SERBIA\"D.O.O.
BELA HARMONIJA D.O.O. 351-3954/2010-III-04 / 29.10.2010 IZGRADNJA II FAZE POSLOVNO-SKLADIŠNOG KOMPLEKSA STARA PAZOVA 5571 K.O. STARA PAZOVA
BELA HARMONIJA D.O.O. ROP-SPZ-16479-CPA-1/2016 / 22.07.2016. IZMENA REŠENJA O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI BROJ 351-3954/2010-III-04 IZMENA REŠENJA O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI BROJ 351-3954/2010-III-04 OD 29.10.2010. GODINE
BETA SEME D.O.O. 351-2777/2012-III-04 / 07.12.2012. IZGRADNJA OBJEKTA ZA ČUVANJE I SKLADIŠTENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA GOLUBINCI 823 K.O. GOLUBINCI
BIOENERGO 808 D.O.O. ROP-SPZ-25952-CPA-2/2017 / 10.10.2017. IZGRADNJA UPRAVNE ZGRADE SA GASNIM POSTROJENJEM STARI BANOVCI 2744,2752 K.O. STARI BANOVCI IZMENA REŠENJA O GRADJEVINSKOJ DOZVOLI BROJ 351-3364/2014-III-04 OD 10.12.2014.
BUBIĆ D.O.O. 351-3209/2013-III-04 / 31.12.2013. IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA SA GARAŽOM GOLUBINCI 1678 K.O. GOLUBINCI Poslovni prostor u prizemlju namenjen je za kancelarije i garažu (neto pov. 315,01 m2), a stambeni prostor u prizemlju i na spratu namenjen je za jednu stambenu jedinicu (neto pov. 285,65 m2).
CEMIX INVEST D.O.O. 351-2180/2015-III-05 / 10.09.2015. IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOGOBJEKTA SA 19 PARKING MESTA NOVA PAZOVA 1147 K.O. NOVA PAZOVA
COMEXAL D.O.O. 351-2829/2011-III-04 / 28.02.201. IZG.SLOBODNOSTOJEĆEG POSL.OBJ.SA PROST.ZA DVONAMEN.SKLONIŠTE DOPUNSKE ZAŠTITE STARA PAZOVA 4810/33 K.O.STARA PAZOVA
COMEXAL D.O.O. 351-2830/2011-III-04 / 08.03.2011. IZG.SLOBODNOSTOJEĆEG POSL.OBJ.SA PROST.ZA DVONAMEN.SKLONIŠTE DOPUN.ZAŠTITE NOVA PAZOVA 4810/32 K.O.STARA PAZOVA
D TRUCK PULS D.O.O. 351-3566/2011-III-04 / 11.11.2011. IZGRADNJA CENTRA ZA PRODAJU I ODRŽAVANJE KOMERCIJALNIH VOZILA - \"DAF\" KRNJEŠEVCI 1863/1 K.O. KRNJEŠEVCI Izgradnja i uređivanje centra za prodaju i održavanje komerc.vozila \"Daf\",predviđa: izložbeni deo (P+0), administ. deo sa magacinom (P+2), servisni deo (P+0), parking prostor i ostale saobraćajnice na parceli.
DABEL D.O.O. 351-4131/2010-III-04 / 12.10.2010 II FAZA IZGRADNJE NA KOMPLEKSU \"DABEL\" NOVA PAZOVA 735/78 K.O. NOVA PAZOVA
DEJAN DIMIĆ 351-3494/2011-III-04 / 11.01.2012. IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG PORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA STARI BANOVCI 3478/2 K.O.STARI BANOVCI
DELHAIZE SERBIA D.O.O. 351-2617/2013-III-04 / 07.06.2013. PRVA FAZA IZGRADNJE SKLADIŠNO-POSLOVNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 5643/4 K.O. NOVA PAZOVA
DELHAIZE SERBIA D.O.O. 351-1654/2014-III-04 / 06.06.2014. I FAZA IZGRADNJE SKLADIŠNO-POSLOVNOG KOMPLEKSA NOVA PAZOVA 5643/4 K.O. NOVA PAZOVA Dozvola se odnosi na promenu građevinske dozvole broj 351-2617/2013-III-04, a promene se odnose na glavni objekat skladišta, MBTS, pomoćni objekat, portirnicu, internu saobraćajnicu, rezervoar za protivpožarne vode, pumpnu stanicu i MRS.
DELHAIZE SERBIA D.O.O. 351-1655/2014-III-04 / 06.06.2014. IZGRADNJA OBJEKTA YA ODMOR RADNIKA, INTERNE PERIONICE I BENYINSKE STANICE NOVA PAZOVA 5643/4 K.O. NOVA PAZOVA Objekat za odmor radnika je neto pov. 216,65 m2, interna perionica 323,42 m2, benzinska stanica 8,35 m2, a neto pov. nadstrešnice benzinske stanice 108,00 m2
DELMAX D.O.O. 351-2818/2013-III04 / 09.08.2013. DOGRADNJA KOMPLEKSA STARA PAZOVA 4886/2 K.O. STARA PAZOVA Dogradnja kompleksa obuhvata: izgradnju nadstrešnice (neto pov. 1.277,50 m2) i izgradnju-dogradnju interne saobraćajnice i platoa (neto pov. betonskog kolovoza 615,91 m2 i i neto pov. betonskog kolovoznog trotoara 92,20 m2).
DELMAX doo 351-3638/2011-III-04 / 24.11.2011. DOGRADNJA POSL.MAGACIN.PROSTORA SA DVONAM.SKLONIŠTEM DOPUNSKE ZAŠTITE STARA PAZOVA 4886/2 K.O. STARA PAZOVA Poslovno-magacinski prostor sa dvonamen. skloništem dopunske zaštite, sastoji se iz dva dela : upravnog dela obj. (P+1) i magacinskog prostora namenjenog za skladištenje rezervnih delova put. i komerc. vozila (P+0)
DINKO MANZETA 351-253/2012-III-04 / 09.07.2012. RUŠENJE POSTOJEĆEG I IZGRADNJA STAMB.OBJEKTA SA JEDNOM STAMB.JEDINICOM GOLUBINCI 1395 K.O.GOLUBINCI