INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
AVE SERBIA D.O.O. 351-3957/2010-III-04 / 11/2/2010 IZGRANJA ENOLOŠKOG CENTRA SA GARAŽOM SURDUK 4832 K.O. SURDUK Promenjenа je grаđevinskа dozvolа broj 351-3386/2010-III-04 od 24.04.2010.godine zа izgrаdnju slobodnostojećeg stаmbenog objektа sа gаrаžom u istom objektu,izdаtа nа ime investitorа \"AVE SERBIA\"D.O.O.
BELA HARMONIJA D.O.O. 351-3954/2010-III-04 / 29.10.2010 IZGRADNJA II FAZE POSLOVNO-SKLADIŠNOG KOMPLEKSA STARA PAZOVA 5571 K.O. STARA PAZOVA
BELA HARMONIJA D.O.O. ROP-SPZ-16479-CPA-1/2016 / 22.07.2016. IZMENA REŠENJA O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI BROJ 351-3954/2010-III-04 IZMENA REŠENJA O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI BROJ 351-3954/2010-III-04 OD 29.10.2010. GODINE
BETA SEME D.O.O. 351-2777/2012-III-04 / 07.12.2012. IZGRADNJA OBJEKTA ZA ČUVANJE I SKLADIŠTENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA GOLUBINCI 823 K.O. GOLUBINCI
BIOENERGO 808 D.O.O. ROP-SPZ-25952-CPA-2/2017 / 10.10.2017. IZGRADNJA UPRAVNE ZGRADE SA GASNIM POSTROJENJEM STARI BANOVCI 2744,2752 K.O. STARI BANOVCI IZMENA REŠENJA O GRADJEVINSKOJ DOZVOLI BROJ 351-3364/2014-III-04 OD 10.12.2014.
BUBIĆ D.O.O. 351-3209/2013-III-04 / 31.12.2013. IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA SA GARAŽOM GOLUBINCI 1678 K.O. GOLUBINCI Poslovni prostor u prizemlju namenjen je za kancelarije i garažu (neto pov. 315,01 m2), a stambeni prostor u prizemlju i na spratu namenjen je za jednu stambenu jedinicu (neto pov. 285,65 m2).
CEMIX INVEST D.O.O. 351-2180/2015-III-05 / 10.09.2015. IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOGOBJEKTA SA 19 PARKING MESTA NOVA PAZOVA 1147 K.O. NOVA PAZOVA
COMEXAL D.O.O. 351-2829/2011-III-04 / 28.02.201. IZG.SLOBODNOSTOJEĆEG POSL.OBJ.SA PROST.ZA DVONAMEN.SKLONIŠTE DOPUNSKE ZAŠTITE STARA PAZOVA 4810/33 K.O.STARA PAZOVA
COMEXAL D.O.O. 351-2830/2011-III-04 / 08.03.2011. IZG.SLOBODNOSTOJEĆEG POSL.OBJ.SA PROST.ZA DVONAMEN.SKLONIŠTE DOPUN.ZAŠTITE NOVA PAZOVA 4810/32 K.O.STARA PAZOVA
D TRUCK PULS D.O.O. 351-3566/2011-III-04 / 11.11.2011. IZGRADNJA CENTRA ZA PRODAJU I ODRŽAVANJE KOMERCIJALNIH VOZILA - \"DAF\" KRNJEŠEVCI 1863/1 K.O. KRNJEŠEVCI Izgradnja i uređivanje centra za prodaju i održavanje komerc.vozila \"Daf\",predviđa: izložbeni deo (P+0), administ. deo sa magacinom (P+2), servisni deo (P+0), parking prostor i ostale saobraćajnice na parceli.
DABEL D.O.O. 351-4131/2010-III-04 / 12.10.2010 II FAZA IZGRADNJE NA KOMPLEKSU \"DABEL\" NOVA PAZOVA 735/78 K.O. NOVA PAZOVA
DEJAN DIMIĆ 351-3494/2011-III-04 / 11.01.2012. IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG PORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA STARI BANOVCI 3478/2 K.O.STARI BANOVCI
DELHAIZE SERBIA D.O.O. 351-2617/2013-III-04 / 07.06.2013. PRVA FAZA IZGRADNJE SKLADIŠNO-POSLOVNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 5643/4 K.O. NOVA PAZOVA
DELHAIZE SERBIA D.O.O. 351-1654/2014-III-04 / 06.06.2014. I FAZA IZGRADNJE SKLADIŠNO-POSLOVNOG KOMPLEKSA NOVA PAZOVA 5643/4 K.O. NOVA PAZOVA Dozvola se odnosi na promenu građevinske dozvole broj 351-2617/2013-III-04, a promene se odnose na glavni objekat skladišta, MBTS, pomoćni objekat, portirnicu, internu saobraćajnicu, rezervoar za protivpožarne vode, pumpnu stanicu i MRS.
DELHAIZE SERBIA D.O.O. 351-1655/2014-III-04 / 06.06.2014. IZGRADNJA OBJEKTA YA ODMOR RADNIKA, INTERNE PERIONICE I BENYINSKE STANICE NOVA PAZOVA 5643/4 K.O. NOVA PAZOVA Objekat za odmor radnika je neto pov. 216,65 m2, interna perionica 323,42 m2, benzinska stanica 8,35 m2, a neto pov. nadstrešnice benzinske stanice 108,00 m2
DELMAX D.O.O. 351-2818/2013-III04 / 09.08.2013. DOGRADNJA KOMPLEKSA STARA PAZOVA 4886/2 K.O. STARA PAZOVA Dogradnja kompleksa obuhvata: izgradnju nadstrešnice (neto pov. 1.277,50 m2) i izgradnju-dogradnju interne saobraćajnice i platoa (neto pov. betonskog kolovoza 615,91 m2 i i neto pov. betonskog kolovoznog trotoara 92,20 m2).
DELMAX doo 351-3638/2011-III-04 / 24.11.2011. DOGRADNJA POSL.MAGACIN.PROSTORA SA DVONAM.SKLONIŠTEM DOPUNSKE ZAŠTITE STARA PAZOVA 4886/2 K.O. STARA PAZOVA Poslovno-magacinski prostor sa dvonamen. skloništem dopunske zaštite, sastoji se iz dva dela : upravnog dela obj. (P+1) i magacinskog prostora namenjenog za skladištenje rezervnih delova put. i komerc. vozila (P+0)
DINKO MANZETA 351-253/2012-III-04 / 09.07.2012. RUŠENJE POSTOJEĆEG I IZGRADNJA STAMB.OBJEKTA SA JEDNOM STAMB.JEDINICOM GOLUBINCI 1395 K.O.GOLUBINCI
DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE ST.PAZOVA 351-3059/2011-III-04 / 13.05.2011. IZGRADNJA I FAZE KOMPLEKSA GRADSKIH BAZENA STARA PAZOVA 5209/7 K.O.STARA PAZOVA Površina platoa za sunčanje uznosi 4318,83 m2,interne saobraćajnice 1.703,45 m2,parking prostora 1050 m2,trotoara 1.158,43 m2, uređenih zelenih površina 4327,66 m2.Dužina ograde kompleksa iznosi 672 m.
DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA 351-3184/2011III-04 / 13.7.2011. IZGRADNJA KANALIZACIJE UPOTREBLJENIH VODA SA KUĆNIM PRIKLJUČCIMA NOVA PAZOVA 5460/1;5468;5473,2,1,5469;729/ 1 К.О. NOVA PAZOVA Dužina trase kanalizacije upotrebljenih voda u ul. Cvije Kukolja iznosi 1.038 m, u ul. Kralja Milutina iznosi 275,81 m,u ul. Bosanskoj iznosi 282,05 m i u ul. Beogradskoj iznosi 269,02 m, što predstavlja ukupnu dužinu trase od 1864.88 m