Obrazovna i polna struktura nezaposlenih lica u opštini Stara Pazova - decembar 2015. god.

ljudski resursi u opštini stara pazova

Nezaposlenost po grupama zanimanja i polu u Sremskom okrugu - decembar 2015. god.

ljudski resursi u opštini stara pazova