INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
"M.B.S.N. KOMERC" DOO ROP-SPZ-24061-CPI-1/2019 / 19.08.2019. UKLANJANJE POSTOJEĆEG OBJEKTA, IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA I IZVOĐENJE RADOVA NA UGRADNJI UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE STARA PAZOVA 2478 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA JE 5.084,20 M2
"M.B.S.N. KOMERC" DOO ROP-SPZ-24061-CPI-1/2019 / 19.08.2019. UKLANJANJE POSTOJEĆEG OBJEKTA, IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA I IZVOĐENJE RADOVA NA UGRADNJI UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE GOLUBINCI 2478 UPISANE U PREPISU LISTA NEPOKRETNOSTO BROJ 11023 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA JE 5.084,20 M2
"M.B.S.N. KOMERC" DOO ROP-SPZ-24061-CPA-3/2019 / 23.12.2019. POVEĆANJE BRUTO I NETO POVRŠINE CELOKUPNOG OBJEKTA, FORMIRANJE POJEDINAČNIH PARKING MESTA NA PARCELI I U PORDUMSKIM ETAŽAMA OBE LAMELE, TE PROMENA NETO POVRŠINA STAMBENIH JEDINICA BR. 3,24,32,57 I 58 GOLUBINCI 2478 K.O. STARA PAZOVA IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE BROJ ROP-SPZ-24061-CPI-1/2019 OD 19.08.2019.
"MASTER FLEX" ROP-SPZ-34354-CPI-2/2018 / 26.12.2018. IZGRADNJA SKLADIŠNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 5249/3 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA 4.156,49 M2
"MEDIUS" D.O.O. ROP-SPZ-15002-CPI-2/2017 / 12.10.2017. UKLANJANJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE I IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 759/4, 759/6 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 568,95 M2
"MEDIUS" D.O.O. ROP-SPZ-22737-CPI-2/2018 / 24.01.2019. DOGRADNJA POSLOVNO PROIZVODNOG PROSTORA NOVA PAZOVA 727/81 K.O. NOVA PAZOVA NETO POVRŠINA 454,78 M2
"MEDIUS" d.o.o. Nova Pazova ROP-SPZ-12799-CPIH-3/2021 / 27.11.2021. Građevinskoj dozvoli za rušenje porodične stambene zgrade i izgradnju poslovno-stambenog objekta sa ugradnjom unutrašnje gasne instalacije u dve faze na kat.parc.br. 1290/2 i 1291/2 k.o. Stari Banovci STARI BANOVCI kat.parc.br. 1290/2 i 1291/2 k.o. Stari Banovci Ukupno neto površine 559,62m2
"MEDIUS" DOO ROP-SPZ-22737-CPA-8/2019 / 16.08.2019. POVEĆAVA SE GABARIT, POVRŠINA I PREDRAČUNSKA VREDNOST DOGRAĐENOG PROSTORA NOVA PAZOVA 727/81 UPISANE U PREPISU LISTA BR.4422 K.O. NOVA PAZOVA IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE BROJ ROP-SPZ-22737-CPI-2/2018 OD 24.01.2019.
"MEDIUS" DOO ROP-SPZ-22737-CPA-8/2019 / 16.08.2019. POVEĆAVA SE GABARIT, POVRŠINA I PREDRAČUNSKA VREDNOST DOGRAĐENOG PROSTORA UZ POSTOJEĆI POSLOVNO-PROIZVODNI OBJEKAT NOVA PAZOVA 727/81 UPISANE U PREPISU LISTA BR.4422 K.O. NOVA PAZOVA IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE BROJ ROP-SPZ-22737-CPI-2/2018 OD 24.01.2019.
"MEDIUS" DOO ROP-SPZ-6894-CPI-3/2020 / 02.10.2020. IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA-SUPERMARKETA SA UGRADNJOM UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE BELEGIŠ 1024/2 K.O. BELEGIŠ NETO POVRŠINA JE 502,67 M2
"MEGA PLAST JOVANOVIĆ" d.o.o. Nova Pazova ROP-SPZ-27702-CPI-2/2021 / 12.11.2021. Izgradnju proizvodnog kompleksa STARA PAZOVA Kat. parc.broj 9566 k.o. Stara Pazova NETO POVRŠINA 6.986,25м2
"MERIDIJAN ŠPED" DOO ROP-SPZ-37597-CPIH-3/2019 / 04.03.2019. IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA, PORTIRNICE, PODZEMNOG REZERVOARA KRNJEŠEVCI 1139/87 K.O. KRNJEŠEVCI ROP-SPZ-37597-CPIH-3/2019 04.03.2019.
"MILŠPED NEKRETNINE" D.O.O. 351-687/2014-III-04 / 10.07.2014. IZGRADNJA PARKINGA SA 450 PARKING MESTA ZA PUTNIČKA I 90 MESTA ZA MALA TERETNA VOZILA KRNJEŠEVCI 1915/2 K.O. KRNJEŠEVCI Građevinska dozvola je privremena!
"MILŠPED NEKRETNINE" D.O.O. 351-2588/2014-III-04 / 26.08.2014. IZGRADNJA INTERNE BANZINSKE STANICE, PERIONICE I PARKINGA KRNJEŠEVCI 1896/1 K.O. KRNJEŠEVCI Interna benzinska stanica je neto pov. 72,85 m2, perionica neto pov. 249,36 m2, parknig neto pov. 3.130,00 m2, betonski plato neto pov. 920,00 m2, a pristupne saobraćajnice neto pov. 3.650,00 m2.
"MM 99" DOO ROP-SPZ-23245-CPIH-4/2022 / 18.01.2022. IZGRADNJA SKLADIŠNO-POSLOVNOG KOMLEKSA STARA PAZOVA 9562 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA JE 8.414,09 M2
"MOTO - PLAST" D.O.O. ROP-SPZ-37649-CPIH-5/2019 / 06.03.2019. DOGRADNJA PROIZVODNOG PROSTORA I IZGRADNJA PODZEMNOG REZERVOARA ZA PROTIVPOŽARNU VODU NOVA PAZOVA 735/102 K.O. NOVA PAZOVA NETO POVRŠINA I FAZE JE 2.031,65 M2, A II FAZE JE 1.299,18 M2
"MOTO - PLAST" D.O.O. ROP-SPZ-37649-CPA-10/2019 / 08.10.2019. MENJA SE KAPACITET I POLOŽAJ PODZEMNIH REZERVOARA NOVA PAZOVA 735/102 K.O. NOVA PAZOVA IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE BROJ ROP-SPZ-37649-CPIH-5/2019 OD 06.03.2019.
"MOTO - PLAST" D.O.O. ROP-SPZ-37649-CPA-10/2019 / 08.10.2019. MENJA SE DEO KOJI SE ODNOSI NA BROJ, KAPACITET, I POLOŽAJ PODZEMNIH REZERVOARA NOVA PAZOVA 735/102 K.O. NOVA PAZOVA IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE BROJ ROP-SPZ-37649-CPIH-5/2019 OD 06.03.2019.
"MRG EKSPORT - IMPORT" D.O.O. ROP-SPZ-17538-CPI-1/2017 / 04.07.2017. REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA POSTOJEĆEG STAMBENOG OBJEKTA SURDUK 276/3 K.O. SURDUK NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 239,24M2
"NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJA" A.D. ROP-SPZ-10741-CPIH-2/2019 / 08.05.2019. RUŠENJE ZGRADE BENZINSKE STANICE I RESTORANA, I IZGRADNJU MALOPRODAJNOG OBJEKTA SA RESTORANOM STARI BANOVCI 3131/20 K.O. STARI BANOVCI NETO POVRŠINA JE 300,05 M2