Za informacije o raspoloživim Greenfield lokacijama informisati se u kancelariji za lokalno ekonomski razvoj na broj telefona 022/363-679.