Za informacije o raspoloživim greenfield lokacijama kontaktirati šefa KLER na broj telefona 064/802-12-45.