INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
MKD D.O.O. 351-3091/2011-III-04 / 26.5.2011 IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA ZA SERVIS ZA PUTNIČKA I TEŠKA VOZILA SA RADIONICOM NOVA PAZOVA 724/4 К.О. NOVA PAZOVA
MLADOST KOMERC D.O.O. 351-2042/2015-III-05 / 07.08.2015. DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA POSLOVNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 735/88 K.O. NOVA PAZOVA Rekonstrukcija se odnosi na promenu namene postojećeg poslovnog objekta u prizemlju (neto pov. 76,32 m2) i na spratu (neto pov. 77,56 m2). Dograđei prostor je spratnosti P+0 i neto pov. 565,14 m2.
MM 99 doo 351-60/2012-III-04 / 26.01.2012. IZGRADNJA MALOPRODAJNOG OBJEKTA - SUPERMARKETA NOVA PAZOVA 2949/1 K.O.NOVA PAZOVA
MOTOPLAST D.O.O. 351-3950/2010-III-04 / 02.11.2010. III FAZA IZG.NA KOMPLEKSU-DOGRADNJA PROIZVODNE HALE NOVA PAZOVA 735/102 K.O.NOVA PAZOVA
MOTOPLAST D.O.O. 351-3950/2010-III-04 / 11/2/2010 III FAZA IZGRADNJE NA KOMPLEKSU-DOGRADNJA PROIZVODNE HALE NOVA PAZOVA 735/102 K.O. NOVA PAZOVA
MUEHLBAUER TECHNOLOGIES DOO 351-37/2012-III-04 / 13.01.2012. IZGRADNJA POSLOVNO PROIZVODNOG CENTRA STARA PAZOVA 4810/28 K.O. STARA PAZOVA
NAFTA A.D. BEOGRAD ROP-SPZ-6424-CPIH-2/2016 / 25.05.2016. DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE BENZINSKE STANICE VOJKA 3219/1 K.O. VOJKA
NAPREDAK ROP-SPZ-561-CPI-5/2017 / 23.08.2017. IZGRADNJA OBJEKTA ZA TOV SVINJA BELEGIŠ 2618/2 K.O. BELEGIŠ IZGRADNJA TOVILIŠTA, DEO ZA RADNIKE
NAPREDAK A.D. 351-3201/2013-III-04 / 31.12.2013. IZGRADNJA DELA KOMPLEKSA FARME KRAVA "PETROVIĆ SALAŠ" BELEGIŠ 2583/2 K.O. BELEGIŠ Изградња обухвата: шталу (нето пов.4.436,84 м2), приватни базен (нето пов.70,70 м2), два тренч силоса (нето пов.3.184,00 м2), плато за чврст стајњак (нето пов.1.200,00 м2), сепаратор (нето пов.22,50 м2), укопане лагуне (нето пов.4.730,00 м2), базен са мик
NAPREDAK A.D. 351-2247/2015-III-05 / 15.10.2015. IZGRADNJA ŠTALE ZA ODGOJ SVINJA BELEGIŠ 2618/2 K.O. BELEGIŠ Izgradnja štale je na farmi svinja "Petrović salaš".
NEDOKS D.O.O. 351-96/2016-III-05 / 04.02.2016. IZGRADNJA POSLOVNO-PROIZVODNOG OBJEKTA STARI BANOVCI 3544/27 K.O. STARI BANOVCI
NENAD KOSANOVIĆ 351-3425/2011-III-04 / 12.12.2011. IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG PORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 5834/14 K.O. NOVA PAZOVA
NIS A.D. NOVI SAD 351-33/2015-III-05 / 04.02.2015. UGRADNJA REZERVOARA I INSTALACIJE ZA TNG VOJKA 6805/3 K.O. VOJKA
NOVA ŠKOLA D.O.O. 351-27/2015-III-05 / 30.12.2015. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA DVE STAMBENE JEDINICE STARA PAZOVA 1637/2 K.O. STARA PAZOVA Neto pov. stana broj 2 iznosi 99,18 m2, a neto pov. stana broj 2 iznosi 70,10 m2.
NOVO BEOGRADSKO KNJIŽARSKO D.O.O. 351-2274/2015-III-05 / 26.10.2015. IZGRADNJA POSLOVNO SKLADIŠNOG OBJEKTA STARI BANOVCI 2680/6 K.O. STARI BANOVCI Proslovni deo objekta namenjen je za kancelarije, garderobe, sanitarni čvor, kuhinju sa trpezarijom i punionicu za viljuškare, a skladišni za skladištenje materijala za snabdevanje knjižara i carinsko skladište.
NOVOMAK EKSPORT D.O.O. 351-1533/2014-III-04 / 29.04.2014. RUŠENJE I IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNO POMOĆNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 1971/2 K.O. STARA PAZOVA Ukupna neto pov. stambenog prostora iznosi 233,26 m2. Ukupna neto pov. poslovnog postora iznosi 230,71 m2. Neto pov. pomoćnog prostora iznosi 31,59 m2.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-3059/2011-III-04 / 13.5.2011 IZRADNJA I FAZE KOMPLEKSA GRADSKIH BAZENA STARA PAZOVA 5209/7 К.О. STARA PAZOVA Površina platoa za sunčanje iznosi 4318,83 m2, interne saobraćajnice 1.703,45 m2, parking prostora 1050 m2, trotoara 1.158,43 m2, uređenih zelenih površina 4327,66 m2. Dužina ograde kompleksa iznosi 672 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-2863/2011-III-04 / 17.6.2011. IZGRADNJA HIDROTEHNIČKOG OBJEKTA - BUNAR B2 I POTISNI CEVOVOD NOVA PAZOVA 2410/3 К.О. NOVA PAZOVA
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-2862/2011-III-04 / 17.6.2011. IZGRADNJA HIDROTEHNIČKOG OBJEKTA - BUNAR B3 I POTISNI CEVOVOD NOVI BANOVCI 3497/71 I 3497/39 К.О. NOVI BANOVCI
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-3225/2011-III-04 / 13.7.2011. IZGRADNJA DELA SAOBRAĆAJNICE \"ULICA 1\" ZA TEŽAK TERETNI SAOBRAĆAJ SA MOSTOM KRNJEŠEVCI 1712/2,1699,1697/3,1698,1661,1700/5,1680/1,1681/1 K.O. KRNJEŠEVCI Opš. Stara Pazova kao vlasnik zemljišta, Dir. za izgradnju kao nosilac uređenja i \"Media Invest\" iz Šimanovaca kao investitor grade u Radnoj zoni naselja Krnješevci deo saobraćajnice \"Ulica 1\", predviđenu za težak teretni saobraćaj u dužini od 869,49