INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
M.B.S.N. KOMERC D.O.O. ROP-SPZ-22073-CPIH-2/2016 / 30.09.2016. IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 1570/1, 1568/1, 1568/3, 1569 K.O. STARA PAZOVA DOZVOLA SE ODNOSI NA IZMENU REŠENJA O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI BROJ 351-2259/2015-III-05 OD 15.10.2015.
M.B.S.N. KOMERC D.O.O. I SAVIĆ GORAN 351-255/2011-III-04 / 07/03/2011 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA SA 24 STAMBENE JEDINICE STARA PAZOVA 1742/2 K.O. STARA PAZOVA
MAKS INVEST GRADNJA D.O.O. 351-217/2015-III-05 / 01.09.2015. IZGRADNJA MINI MARKETA SA 19 PARKING MESTA STARA PAZOVA 581 K.O. STARA PAZOVA
MANOJLO GRBIĆ 351-3222/2011-III-04 / 3.8.2011. RUŠENJE STAMBENE ZGRADE I DOGRADNJA STAMBENOG PROSTORA UZ POSTOJEĆI STAMBENI OBJEKAT NOVA PAZOVA 4636 К.О. NOVA PAZOVA
MBSN KOMERC DOO,MAKS INVEST GRADNJA DOO,PETROVIĆ DUŠAN,VUKOVIĆ JOVAN I FILIP MIŠA 351-2259/2015-III-05 / 15.10.2015. IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 1570/1,1568/1,1568/3 I 1569 K.O. STARA PAZOVA Stambeno-poslovni objekat će imati 46 stambenih jedinica, 11 lokala, 3 lifta, 9 parking mesta na otvorenom i 37 parking mesta u garaži. Izgradnja će se odvijati u dve faze.
MEDIAPLAST D.O.O. 351-3625/2011-III-04 / 05.12.2011. IZGRADNJA PODZEMNOG KABLOVSKOG VODA 20 kv I ZTS 20/0,4 kv STARI BANOVCI 3294/1,3296/1,3298 K.O.ST.BANOVCI Dužina podzemnog kablovskog voda iznosi 234 m, a korisna površina ZTS 18,82 m.U prijavi početka izvođenja radova, podnosilac prijave \"MEDIAPLAST\" d.o.o. iz St.Banovaca, nije naveo datum početka izvođenja radova, niti rok za završetak radova.Menja se reš
MEDIUS D.O.O. 351-3192/2011-III-04 / 19.7.2011. IZGRADNJA I FAZE KOMPLEKSA \"MEDIUS\" GOLUBINCI 818/2 К.О. GOLUBINCI Kompleks \"Medius\" I faza: poslovni objekat, namenjen za samoposlugu sa pratećim objektima, interne saobraćajnice sa manipulativnim platoima i parkingom i pripadajuća infrastruktura.
MEDIUS D.O.O. 351-3448/2011-III-04 / 20.10.2011 IZGRADNJA KOMPLEKSA\"MEDIUS\"-POSLOVNOG OBJEKTA ,INTERNE SAOBRAĆAJNICE I PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE STARA PAZOVA 3081/34 K.O. STARA PAZOVA
MEDIUS D.O.O. 351-2935/2012-III-04 / 29.11.2012. IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 3497/72 K.O. NOVI BANOVCI Poslovni objekat namenjen je za market sa pratećim prostorijama i internim saobraćajnicama.
MEDIUS D.O.O. 351-3078/2013-III-04 / 25.11.2013. RUŠENJE POSTOJEĆIH OBJEKATA I IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA VOJKA 3282 K.O. VOJKA Poslovni objekat namenjen supermarketu je neto pov. 645,79 m2. Izgradnja obuhvata i interne saobraćajnice, parking prostor i manipulativne površine ukupne neto pov. 937,00 m2, kao i uređene zelene površine neto pov. 2.795,00 m2 i ograde dužine 360,00 m.
MEDIUS D.O.O. 351-1995/2015-III-05 / 12.06.2015. IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA-MAGACINA NOVA PAZOVA 727/11 K.O. NOVA PAZOVA
MEDIUS D.O.O. 351-2571/2015-III-05 / 22.01.2016. IZGRADNJA POSLOVNO PROIZVODNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 727/11 K.O. NOVA PAZOVA Objekat je namenjen za rasecanje, mašinsku obradu i pakovanje mesa.
MEDIUS D.O.O. ROP-SPZ-10213-CPI-2/2016 / 22.08.2016. IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 443/92 K.O. STARA PAZOVA
MEDIUS D.O.O. ROP-SPZ-15002-CPI-2/2017 / 12.10.2017. IZGRADNJA POSLOVNOG OBKEKTA STARA PAZOVA 759/4, 759/6 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA 568,95M2
MEGA PLAST JOVANOVIĆ DOO 351-4209/2010-III-04 / 12/14/2010 IZGRADNJA POSLOVNO-SKLADIŠNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 735/83 K.O. NOVA PAZOVA
MESNA ZAJEDNICA STARA PAZOVA 351-4078/2010-III-04 / 11/4/2010 IZGRADNJA JAVNE RASVETE U ULICI KAMENJAREVA STARA PAZOVA 5563, 574 I 455 K.O. ST.PAZOVA /
METAL FLEX D.O.O. 351-3422/2014-III-04 / 23.12.2014. DOGRADNJA POSTOJEĆEG POSLOVNO-SKLADIŠNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 727/27 K.O. NOVA PAZOVA Dogradnja obuhvata i internu saobraćajnicu koja se povezuje na postojeću i sa njom čini kružnu saobraćajnicu površine od 649,00 m2.
MILŠPED NEKRETNINE D.O.O. 351-381/2013-III-04 / 31.01.2013. IZGRADNJA SKLADIŠNO DISTRIBUTIVNOG CENTRA KRNJEŠEVCI 1896/1 K.O. KRNJEŠEVCI
MILŠPED NEKRETNINE D.O.O. 351-2055/2015-III-05 / 14.07.2015. DOGRADNJA SKLADIŠNOG PROSTORA KRNJEŠEVCI 1893 K.O. KRNJEŠEVCI Dogradnja skladišnog prostora je uz postojeći skladišni objekat WH3.
MITROVIĆ GRADNJA DOO I MITROVIĆ VOJO 351-4215/2010-III-04 / 16.12.2010 REKONSTRUKCIJA POSLOVNO PROIZVODNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 735/104 K.O. NOVA PAZOVA