INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
"TOPLANA STARA PAZOVA" JKP ROP-SPZ-25756-CPIH-3/2018 / 06.02.2018. IZGRADNJA TOPLOVODNOG PRIKLJUČKA STARA PAZOVA 2457/2, 1576/1, 2078, 2079/3, 2080, 2454/5, 2455/1 2457/2 K.O. STARA PAZOVA DUŽINA TRASE IZNOSI 211M
"TRGOMETAL" DOO ROP-SPZ-25581-CPI-2/2017 / 12.02.2018. IZGRADNJA SKLADIŠNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 4813/39 K.O. STARA PAZOVA UKUPNA NETO POVRŠINA JE 6.106,36 M2
"VODE VOJVODINE " JPV NOVI SAD ROP-SPZ-13090-CPI-1/2018 / 19.06.2018 DOZVOLA ZA IZGRADNJU CRPNE STANICE STARI BANOVCI 217, 174/1, 650,1966 I 1928/1 K.O. STARI BANOVCI DOZVOLA ZA IZGRADNJU CRPNE STANICE PODRAZUMEVA: CRPNA STANICA SA POTISNIM CEVOVODOM,IZLIVNOM GRADJEVINOM, PRIVREMENI ŠAHT, ŠAHT MERAČA PROTOKA .
"VODE VOJVODINE" J.V.P. NOVI SAD ROP-SPZ-2048-CPIH-2/2017 / 13.03.2017. IZGRADNJA USTAVE ZA ODBRANU OD VISOKIH VODOSTAJA REKE DUNAV STARI BANOVCI 1962, 1684, 1683, 1682, 1083, 1934, 1933, 1961, 1207, 1257, 1206/3 K.O. STARI BANOVCI ZACEVLJENJE DELA POTOKA "PATKA"
"VODE VOJVODINE", JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE 351-2441/2014-III-04 / 07.08.2014. PRVA FAZA IZGRADNJE OBALOUTVRDE-LINIJSKOG VODNOG OBJEKTA STARI BANOVCI 1931/1, 1938/1 I 1966 K.O. STARI BANOVIC Dužina trase iznosi 2.650,00 m. Izgradnja se odvija i na kat.parc. broj 650, 651, 654, 755, 1056 i 1082 k.o. Stari Banovci.
"VUKMIROVIĆ" D.O.O. ALEKSANDROVO ROP-SPZ-28761-CPI-1/2016 / 17.11.2016. IZGRADNJA DRUGE I TREĆE FAZE KOMPLEKSA "VUKMIROVIĆ" D.O.O. NOVA PAZOVA 6037/18 K.O. NOVA PAZOVA POSLOVNI OBJEKAT-UPRAVNA ZGRADA; OBJEKAT DRUMSKOG SAOBRAĆAJA.
"ZID INVEST" D.O.O. ZEMUN ROP-SPZ-30141-CPIH-1/2016 / 14.11.2016. IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA SA 19 PARKING MESTA NOVA PAZOVA 1147 K.O. NOVA PAZOVA IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE BROJ 351-2180/2015-III-05 OD 10.09.2015. USLED PROMENE INVESTITORA .
"ŽITOPROMET - MLINPEK" D.O.O. ROP-SPZ-10734-CPIH-5/2018 / 06.07.2018. IZGRADNJA ČETVRTE FAZE STARA PAZOVA 9378/11 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA 1.402,80 m2
"ŽITOPROMET - MLINPEK" D.O.O. ROP-SPZ-10734-CPIH -9/2018 / 23.11.2018. IZGRADNJA DRUGE FAZE STARA PAZOVA 9378/11 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA 1.756,00 M2
"ŽITOPROMET - MLINPEK" D.O.O. ROP-SPZ-10734-CPI-11/2018 / 05.12.2018. IZGRADNJA TREĆE FAZE STARA PAZOVA 9378/11 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA 1.402,80 M2
"ŽITOPROMET - MLINPEK" D.O.O. ROP-SPZ-10734-CPI-15/2018 / 27.12.2018. IZGRADNJA PRVE FAZE STARA PAZOVA 9378/11 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA 2.218,89 M2
AGROART D.O.O. 351-2603/2014-III-04 / 25.08.2014. DOGRADNJA STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 532 K.O. STARA PAZOVA
AL-YAKHDHOOR D.O.O. 351-87/2016-III-05 / 02.02.2016. DOGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA PORODIČNE STAMBENE ZGRADE NOVI BANOVCI 627/2 K.O. NOVI BANOVCI Uz objekat se dograđuje i pomoćni objekat-garaža sa dva parking mesta, neto pov. 27,50 m2.
ALUMIL YU INDUSTRY a.d. 351-3070/2011-III-04 / 04.07.2011. IZG.GASIFIKACIONE STANICE - REZERVOARA ZA TEČNI AZOT NOVA PAZOVA 735/62 K.O. NOVA PAZOVA Zapremina rezervoara za tečni azot iznosi 20 m3.
ALUMIL YU INDUSTRY A.D. 351-2549/2012-III-04 / 10.07.2012. IZVOĐENJE PRIPREMNIH RADOVA ZA DOGRADNJU POSL.PROIZVODNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 735/62 K.O.NOVA PAZOVA
ALUMIL YU INDUSTRY A.D. 351-2721/2012-III-04 / 03.12.2012. DOGRADNJA POSLOVNO PROIZVODNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 735/62 K.O. NOVA PAZOVA Objekat je namenjen metaloprerađivačkoj industriji.
AVE SERBIA D.O.O. 351-3957/2010-III-04 / 11/2/2010 IZGRANJA ENOLOŠKOG CENTRA SA GARAŽOM SURDUK 4832 K.O. SURDUK Promenjenа je grаđevinskа dozvolа broj 351-3386/2010-III-04 od 24.04.2010.godine zа izgrаdnju slobodnostojećeg stаmbenog objektа sа gаrаžom u istom objektu,izdаtа nа ime investitorа \"AVE SERBIA\"D.O.O.
BELA HARMONIJA D.O.O. 351-3954/2010-III-04 / 29.10.2010 IZGRADNJA II FAZE POSLOVNO-SKLADIŠNOG KOMPLEKSA STARA PAZOVA 5571 K.O. STARA PAZOVA
BELA HARMONIJA D.O.O. ROP-SPZ-16479-CPA-1/2016 / 22.07.2016. IZMENA REŠENJA O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI BROJ 351-3954/2010-III-04 IZMENA REŠENJA O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI BROJ 351-3954/2010-III-04 OD 29.10.2010. GODINE
BETA SEME D.O.O. 351-2777/2012-III-04 / 07.12.2012. IZGRADNJA OBJEKTA ZA ČUVANJE I SKLADIŠTENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA GOLUBINCI 823 K.O. GOLUBINCI