INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
TELEKOM SRBIJA A.D., IZVRŠNA JEDINICA SREMSKA MITROVICA 351-1413/2014-III-04 / 26.05.2014. IZGRADNJA OPTIČKOG PRIVODNOG KABLA STARI BANOVCI 1950/1, 1620/, 1620/2 K.O. STARI BANOVCI Dužina trase je 220,00 m.
TELEKOM SRBIJA A.D., IZVRŠNA JEDINICA SREMSKA MITROVICA 351-2172/2014-III-04 / 25.06.2014. IZMEŠTANJE DELA OPTIČKOG KABLA STARA PAZOVA 5209/9 I 5462 K.O. STARA PAZOVA Dužina optičkog kabla u zoni kružne raskrsnice iznosi 360,00 m, dužina provoda optičkog kabla (bazeni) iznosi 250,00 m, a dužina bakarnog privodnog kabla za bazene u zoni kružne raskrsnice iznosi 400,00 m.
TELEKOM SRBIJA A.D.-IZVRŠNA JEDINICA SREMSKA MITROVICA 351-21/2012-III-04 / 13.03.2012. IZGRADNJA PRISTUPNE TT MREŽE SA REZERVNIM CEVIMA SURDUK 1251,1252,1258/1,744/13,744/12,1267,1269,1267 I DR Ukupna dužina primarne mreže iznosi 14.408,00 m, a vazdušne razvodne mreže 14.860,00 m i podzemne razvodne mreže 44.915,00 m.
TELENOR D.O.O. 351-2336/2014-III-04 / 19.09.2014. NASTAVAK IZGRADNJE TELEKOMUNIKACIONOG KABLA STARA PAZOVA, NOVA PAZOVA I STARI BANOVCI OD 946 K.O. STARA PAZOVA DO 2222 K.O. STARI BANOVCI Ukupna dužina izgradnje je 26,64 km.
TELENOR D.O.O. 351-1994/2015-III-05 / 10.06.2015. IZGRADNJA TELEKOMUNIKACIONOG OPTIČKOG KABLA STARA PAZOVA 1115/1,...,2700 K.O. STARA PAZOVA Trasa počinje na parceli 1115/1, u ulici Karađorđeva 7, a završava na parceli 2700, u centralnoj zoni u III i II centralnom bloku i zoni mešovitog stanovanja.
TELENOR D.O.O. BEOGRAD ROP-SPZ-18951-CPI-1/2016 / 10.08.2016. IZGRADNJA PROVODNOG TELEKOMUNIKACIONOG OPTIČKOG KABLA KRNJEŠEVCI 1893, 1896/2, 1890, 1862/2, 1860/1, 1888/1, 1870/3, 1714/1, 1712/6, 1712/3, 1712/4, 1712/5 I 1712/1 K.O. KRNJEŠEVCI
TIS D.O.O. 351-3771/2011-III-04 / 30.12.2011. IZGRADNJA I I II FAZE KOMPLEKSA \"TIS\" VOJKA 458/4 K.O. VOJKA
VELJA VOJNOVSKI 351-3361/2011-III-04 / 12.12.2011. RUŠENJE POSTOJEĆEG VIKEND I IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA 154 BELEGIŠ 1943/1 K.O. BELEGIŠ
VIP MOBILE DOO 351-3755/2010-III-04 / 9/23/2010 IZGRADNJA RADNO BAZNE STANICE GSM MREŽE MOB.TELEFONIJE GOLUBINCI /
VIP MOBILE doo 351-3534/2001-III-04 / 05.12.2011. IZGRADNJA GSM MREŽE MOBILNE TELEFONIJE NOVI BANOVCI 2390/2 K.O. NOVI BANOVCI Gabarit platforme iznosi 10,60 m x 10,00 m, a visina stuba 30,00 m.
VRAČAR D.O.O. 351-2898/2011-III-04 / 06.12.2011. IZGRADNJA POSL.OBJ. ZA SKLAD.GRAĐ. MATER. I ZA ADMINIST.PROSTOR NOVA PAZOVA 727/33 K.O. NOVA PAZOVA
VRAČAR doo 351-3628/2011-III-04 / 23.11.2011. IZGRADNJA DVONAMENSKOG SKLONIŠTA DOPUNSKE ZAŠTITE NOVA PAZOVA 727/33 K.O. NOVA PAZOVA Planirano dvonamensko sklonište dopunske zaštite će se u mirnodopskim uslovima koristiti kao ostava za odlaganje pribora za održavanje otvorenih uređenih površina na kompleksu.
VRANJEŠ BEHATON D.O.O. 351-3720/2011-III-04 / 27.02.2012. IZGRADNJA I FAZE SPORTSKO REKREATIVNOG KOMPLEKSA STARI BANOVCI 2670/1 K.O. STARI BANOVCI
VUKMIROVIĆ D.O.O. 351-2168/2015-III-05 / 27.08.2015. IZGRADNJA POSLOVNOG I MAGANCINSKOG PROSTORA NOVA PAZOVA 6037/18 K.O. NOVA PAZOVA Izgradnja obuhvata izgradnju portirnice, aparata, rezervoara, pristupne saobraćajnice, manipulativnog prostora i 8 parking mesta.