INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
VRAČAR D.O.O. 351-2898/2011-III-04 / 06.12.2011. IZGRADNJA POSL.OBJ. ZA SKLAD.GRAĐ. MATER. I ZA ADMINIST.PROSTOR NOVA PAZOVA 727/33 K.O. NOVA PAZOVA
VRAČAR doo 351-3628/2011-III-04 / 23.11.2011. IZGRADNJA DVONAMENSKOG SKLONIŠTA DOPUNSKE ZAŠTITE NOVA PAZOVA 727/33 K.O. NOVA PAZOVA Planirano dvonamensko sklonište dopunske zaštite će se u mirnodopskim uslovima koristiti kao ostava za odlaganje pribora za održavanje otvorenih uređenih površina na kompleksu.
VRANJEŠ BEHATON D.O.O. 351-3720/2011-III-04 / 27.02.2012. IZGRADNJA I FAZE SPORTSKO REKREATIVNOG KOMPLEKSA STARI BANOVCI 2670/1 K.O. STARI BANOVCI
VUKMIROVIĆ D.O.O. 351-2168/2015-III-05 / 27.08.2015. IZGRADNJA POSLOVNOG I MAGANCINSKOG PROSTORA NOVA PAZOVA 6037/18 K.O. NOVA PAZOVA Izgradnja obuhvata izgradnju portirnice, aparata, rezervoara, pristupne saobraćajnice, manipulativnog prostora i 8 parking mesta.