INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
PROMASCHINEN D.O.O. 351-2987/2013-III-04 / 22.10.2013. IZGRADNJA POSLOVNO PROIZVODNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 735/44 K.O. NOVA PAZOVA
PROMASCHINEN DOO 351-3157/2011-III-04 / 17.06.2011. IZGRADNJA POSLOVNO-PROIZVODNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 735/43
RADIVOJ MILANOVIĆ, \"SVECOM\"doo, RATKO RADOSAVLJEVIĆ I KAJGANIĆ VELIBOR 351-3670/2011-III-04 / 29.12.2011. IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG I POMOĆNO-SKLADIŠNOG OBJ. STARI BANOVCI 1527/1 K.O.STARI BANOVCI Investitorima Radivoju Milanoviću iz Bukovca u 195/300 dela,\"Svecom\" doo iz Beograda,ul.Ustanička br.128a u 75/300 dela, Ratku Radosavljeviću iz Beograda, ul.Limska br.22 u 15/300 dela i Veliboru Kajganiću iz Beograda,ul.Žarkovačka br.7 u 15/300 dela,
RADIVOJEVIĆ GRADNJA 351-2054/2015-III-05 / 29.07.2015. IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA I 6 PARKING MESTA STARA PAZOVA 2485 K.O. STARA PAZOVA Menja se rešenje o građevinskoj dozvoli broj 351-1957/2015-III-05 od 25.05.2015. godine u delu koji se odnosi na naziv investitora, tako što se za novog investitora određuje "Radivojević Gradnja" umesto dosadašnjeg investitora "Eurostil Gradnja".
RAZVOJNI FOND AP VOJVODINE 351-2139/2015-III-05 / 16.09.2015. IZGRADNJA, DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NOVA PAZOVA 4961/1 K.O. NOVA PAZOVA Izgradnja se odnosi na izgradnju kotlarnice i magacina, dogradnja na nadstrešnicu za odlaganje robe, a rekonstrukcija na postojeći objekat.
RESA GRADNJA D.O.O. ROP-SPZ-9540-CPIH-6/2016 / 28.09.2016. IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA - TRGOVINSKOG CENTRA NOVI BANOVCI 3497/43 K.O. NOVI BANOVCI OBJEKAT JE PODELJEN U DVE CELINE. PRVU ČINI SUPERMARKET, A DRUGU MINI TRŽNI CENTAR.
RIM COMMERCE D.O.O. 351-592/2012-III-04 / 5.6.2012. RUŠENJE STAMBENE ZGRADE I IZGRADNJA STAMBENOG POSLOVNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 2766 K.O. STARA PAZOVA
ROMA PACK D.O.O. ROP-SPZ-8220-CPIH-8/2018 / 20.04.2018. SMANJENJE BRUTO POVRŠINE NOVA PAZOVA 735/65 K.O. NOVA PAZOVA IZMENA GRADJEVINSKE DOZVOLE BROJ ROP-SPZ-8220-CPIH-3/2017
ŠAHMATIK D.O.O. 351-1529/2009-III-04 / 12/29/2009 VIŠE POROD.STAMB.POSL.OBJ. SA DVONAM.SKLON.DOP.ZAŠTITE STARA PAZOVA 2095 K.O.STARA PAZOVA
SAMOSTALNA AUTOMEHANIČARSKA RADNJA "NEŠA" 351-20/2013-III-04 / 13.06.2013. IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 375 K.O. STARA PAZOVA
SCANIA SRBIJA d.o.o. 351-2575/2012-III-04 / 28.06.2012. IZGRADNJA PRODAJNO SERVISNOG KOMPLEKSA KRNJEŠEVCI 1875/1 K.O.KRNJEŠEVCI Prodajno servisni kompleks \"SCANIA SRBIJA\" d.o.o. iz Zemuna, obuhvata: administrativno servisni objekat koji se sastoji iz dve celine-poslovnog i servisnog dela, tehničkog bloka-dvonamensko sklonište dopunske zaštite, internih saobraćajnih površina, pa
SLAVICA PERŠIĆ 351-1477/2012-III-04 / 31.05.2012. DOGRADNJA STAMBENOG PROSTORA NA POSTOJEĆU KUĆU GOLUBINCI 1199 K.O.GOLUBINCI
SR "SANJA IPPI" ROP-SPZ-12189-CPI-1/2016 / 09.06.2016. IZGRADNJA SKLADIŠTA GOTOVIH PROIZVODA I PRATEĆIH SAOBRAĆAJNICA STARA PAZOVA 3143 K.O. STARA PAZOVA
SR SANJA IPPI 351-2966/2012-III-04 / 21.12.2012. IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA MAGACINA GOTOVIH PROIZVODA STARA PAZOVA 3143 K.O. STARA PAZOVA Magacin je namenjen za sladištenje gotovih proizvoda od plastike.
STAKLO ZORIĆ D.O.O. 351-2842/2013-III-04 / 23.08.2013. IZGRADNJA POSLOVNO PROIZVODNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 4810/26 K.O. STARA PAZOVA
STAMEVSKI D.O.O. 351-3229/2013-III-04 / 25.12.2013. PRVA I DRUGA FAZA DOGRADNJE POSLOVNOG PROSTORA STARA PAZOVA 1124 K.O. STARA PAZOVA Prva faza obuhvata dogradnju poslovnog prostora namenjenog za hladnjaču za smeštaj konditorskih proizvoda, a druga faza dogradnju poslovnog prostora namenjenog za ulazni trem sa stepeništem i nadogradnju administrativnog i skladišnog prostora na spratu.
STR "HIT" ROP-SPZ-5250-CPI-4/2018 / 05.09.2018. REKONSTRUKCIJA STAMBENOG OBJEKTA-DRUGA FAZA STARI BANOVCI 112/2 K.O. STARI BANOVCI NETO POVRŠINA 76 M2 I 202,70 M2
STR ŠVRĆA 351-2758/2012-III-04 / 08.11.2012. RUŠENJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE I IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 2991 K.O. STARA PAZOVA Poslovni objekat namenjen je za prodaju na malo neprehrambene robe i komisionu prodaju dečije odeće, obuće, bebi opreme, igračaka itd.
STR \"ŠVRĆA\" 351-2758/2012-III-04 / 08.11.2012. RUŠENJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE I IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 2991 K.O. STARA PAZOVA POSLOVNI OBJEKAT NAMENJEN JE ZA PRODAJU NA MALO NEPREHRAMBENE ROBE I KOMISIONU PRODAJU DEČIJE ODEĆE, OBUĆE, BEBI OPREME, IGRAČAKA ITD.
STREIT NOVA D.O.O. 351-2799/2013-III-04 / 30.07.2013. IZVOĐENJE PRIPREMNIH RADOVA STARA PAZOVA 4810/25 K.O. STARA PAZOVA Pripremni radovi obuhvataju: deo zemljanih radova, postavljanje privremenih objekata i instalacija, obezbeđivanje prostora za smeštaj građevinskog materijala, obezbeđivanje nesmetanog odvijanja saobraćaja i postavljanje gradilišne zgrade oko kompleksa.