INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
STR "HIT" ROP-SPZ-5250-CPI-4/2018 / 05.09.2018. REKONSTRUKCIJA STAMBENOG OBJEKTA-DRUGA FAZA STARI BANOVCI 112/2 K.O. STARI BANOVCI NETO POVRŠINA 76 M2 I 202,70 M2
STR ŠVRĆA 351-2758/2012-III-04 / 08.11.2012. RUŠENJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE I IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 2991 K.O. STARA PAZOVA Poslovni objekat namenjen je za prodaju na malo neprehrambene robe i komisionu prodaju dečije odeće, obuće, bebi opreme, igračaka itd.
STR \"ŠVRĆA\" 351-2758/2012-III-04 / 08.11.2012. RUŠENJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE I IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 2991 K.O. STARA PAZOVA POSLOVNI OBJEKAT NAMENJEN JE ZA PRODAJU NA MALO NEPREHRAMBENE ROBE I KOMISIONU PRODAJU DEČIJE ODEĆE, OBUĆE, BEBI OPREME, IGRAČAKA ITD.
STREIT NOVA D.O.O. 351-2799/2013-III-04 / 30.07.2013. IZVOĐENJE PRIPREMNIH RADOVA STARA PAZOVA 4810/25 K.O. STARA PAZOVA Pripremni radovi obuhvataju: deo zemljanih radova, postavljanje privremenih objekata i instalacija, obezbeđivanje prostora za smeštaj građevinskog materijala, obezbeđivanje nesmetanog odvijanja saobraćaja i postavljanje gradilišne zgrade oko kompleksa.
STREIT NOVA D.O.O. 351-2865/2013-III-04 / 29.08.2013. IZGRADNJA PRVE FAZE PROIZVODNOG KOMPLEKSA STARA PAZOVA 4810/25 K.O. STARA PAZOVA
STREIT NOVA D.O.O. 351-3436/2014-III-04 / 11.12.2014. IZVOĐENJE PRIPREMNIH RADOVA ZA II FAZU IZGRADNJE PROIZVODNOG KOMPLEKSA STARA PAZOVA 4810/25 K.O. STARA PAZOVA Pripremni radovi obuhvataju: uređenje gradilišta, skidanje humusa ispod objekta, izgradnju nasipa i zamenu tla, postavljanje privremenih objekata i instalacija, obezbeđivanje prostora za smeštaj građevinskog materijala i nesmetanog odvijanja saobraćaja.
STREIT NOVA D.O.O. 351-49/2015-III-05 / 30.01.2015. II FAZA IZGRADNJE PROIZVODNOG KOMPLEKSA STARA PAZOVA 4810/25 K.O. STARA PAZOVA Pored dogradnje proizvodno-poslovnog prostora, dozovola obuhvata i dogradnju postojećih internih saobraćajnica, gasne instalacije i uređenje zelenih površina.
SVETLOST TEATAR D.O.O. 351-1024/2015-III-05 / 20.03.2015. DOGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA - MAGACINA VOJKA 2463/1 K.O. VOJKA Dogradnja se vrši uz postojeći objekat nadstrešnice za garažiranje polj. mehanizacije.
TANKMONT D.O.O. 351-116/2016-III-05 / 11.05.2016. DOGRADNJA PROIZVODNOG PROSTORA STARI BANOVCI 3284/2 K.O. STARI BANOVCI Dograđeni prostor biće namenjen za sklapanje gotovih čeličnih elemenata i čelične konstrukcije.
TEHNOPLAST DOO 351-2654/2012-III-04 / 07.09.2012. IZGRADNJA PODZEMNOG KABLOVSKOG VODA STARI BANOVCI 3294/1 K.O.STARI BANOVCI Menja se rešenje o građevinskoj dozvoli broj 351-3625/2011-III-04 od 05.12.2011. godine,u delu koji se odnosi na naziv investitora usled promene istog, tako što se za novog investitora određuje \"Tehnoplast\" DOO,Stari Banovci, ul.Zdravka Jekića br.119,
TELEKOM SRBIJA - IZVRŠNA JEDINICA SREMSKA MITROVICA 351-22/2012-III-04 / 06.02.2012. IZGRADNNJA TELEKOMUNIKACIONE MREŽE STARA PAZOVA - Mreža sastoji se od optičkog kabla Mala Bosna Centar - Stara Pazova Centar - Mala Bosna Centar, pristupne mreže Mala Bosna sa podzemnim razvodom rezervnih cevi i multiservisnog pristupnog čvora u uličnom kabinetu.
TELEKOM SRBIJA - IZVRŠNA JEDINICA SREMSKA MITROVICA 351-2678/2012-III-0 / 04.09.2012. IZGRADNJA OPTIČKOG PRIVODA-OPTIČKOG KABLA STARA PAZOVA OD K.P.4813/8 DO K.P.4810/28 OBE K.O.STARA PAZOVA 4813/8,4813/17,4813/10,4813/12 I 2840/3,4810/8,28 Građevinska dozvola se izdaje za infrastrukturno opremanje u dužini od 1270,00 m-za izgradnju optičkog privoda-optičkog kabla koji se polaže u novu kablovsku kanalizaciju
TELEKOM SRBIJA A.D. 351-2690/2012-III-04 / 18.09.2012. IZGRADNJA RADIO BAZNE STANICE GSM MREŽNE MOBILNE TELEFONIJE SURDUK 619 K.O. SURDUK
TELEKOM SRBIJA A.D. 351-2679/2012-III-04 / 25.09.2012. IZGRADNJA OPTIČKOG KABLA SURDUK OD.K.P.743 DO K.P.2057 K.O.SURDUK
TELEKOM SRBIJA A.D. 351-59/2012-III-04 / 19.03.2012. INFRASTRUKTURNO OPREMANJE-IZGRADNJU TK MREŽE SA RAZVODOM I REZERVNIM CEVIMA VOJKA 2575/1,3199/1,6805/2,2825/2,2955,2575/1,4050/1,...
TELEKOM SRBIJA A.D. ROP-SPZ-27832-CPI-3/2018 / 24.04.2018. IZGRADNJA PODZEMNOG OPTIČKOG KABLA NOVA PAZOVA 6461/1,6035/6,6035/5,6037/4,6037/6 K.O. NOVA PAZOVA RADOVI SU DO KOMPLEKSA LIDL
TELEKOM SRBIJA A.D. BEOGRAD - IZVRŠNA JEDINICA SREMSKA MITROVICA 351-2924/2011-III-04 / 11/04/2011 IZGRADNJA OPTIČKOG KABLA KRNJEŠEVCI KRNJEŠEVCI K.O.KRNJEŠEVCI
TELEKOM SRBIJA A.D. DIREKCIJA ZA KORPORATIVNE POSLOVE 351-3556/2011-III-04 / 01.12.2011. INFRASTRUKTURNO OPREMANJE-IZGRADNJA PRIVODNOG OPTIČKOG KABLA NOVI BANOVCI 2040/2,1030/2,2135/4,2132/3,...K.O. N. BANOVCI Infrastruk.opremanje-izgrad.privod.opt.kabla za potrebe civilno-vojnog AERODROMA BATAJNICA - od k.p.2040/2 preko k.p.1030/2, 2135/4, 2132/3, 2134, 2126/3 i 2067/1 sve K.O.Novi Banovci.Dužina trase iznosi 7530,00 m.
TELEKOM SRBIJA A.D. - IZVRŠNA JEDINICA SREMSKA MITROVICA 351-638/2013-III-04 / 07.02.2013. INFRASTRUKTURNO OPREMANJE-IZGRADNJA OPTIČKOG KABLA STARI BANOVCI, BELEGIŠ I SURDUK OD 1092 K.O. STARI BANOVCI DO 743 K.O. SURDUK Trasa kreće od kat.parc.br. 1092 k.o. Stari Banovci i završava se na kat.parc.br. 743 k.o. Surduk. Dužina trase iznosi 13.200,00 m.
TELEKOM SRBIJA A.D. - IZVRŠNA JEDINICA SREMSKA MITROVICA 351-665/2013-III-04 / 20.03.2013. INFRASTRUKTURNO OPREMANJE - IZGRADNJA PRISTUPNE TT MREŽE BELEGIŠ OD 1861 DO 1265/1 K.O. BELEGIŠ Trasa kreće od ul. P.Radinovića na kat.parc.br. 1861, a završava se sa desne strane Karađorđeve ul. gde se krak odvaja u ul. Save Vukelića sa ulicama Z. Grbića, Ž. Bogdanovića i M.Pandurovića, sve na kat.parc.br. 1265/1. Ukupna dužina trase je 26.670,00m.