INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
DOBRIĆ JOVAN ROP-SPZ-26251-CPI-2/2017 / 23.03.2017. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA GOLUBINCI 369/1 K.O. GOLUBINCI NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 60,72M2
DOMONJI PAVEL 351-2736/2013-III-04 / 17.07.2013. RUŠENJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE I IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 3048/1 K.O. STARA PAZOVA
DONDUR MILAN, DONDUR MIRA I DONDUR DANIJEL 351-3369/2014-III-04 / 21.11.2014. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM NOVI BANOVCI 2380/23 K.O. NOVI BANOVCI
DRAGAN I BILJANA KRMAR 351-37302010-III-04 / 9/13/2010 IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 2621 K.O.NOVA PAZOVA -grаđevinskа dozvolа se uzdаje u sklаdu sа rešenjem Odeljenjа zа urbаnizаm i grаđenje,Opš.uprаve,Opš.Stаrа Pаzovа, broj 351-640/2009-III-04 od 19.06.2009.godine,zа rušenje stаmbene zgrаde nа predmetnoj pаr
DRAGAN SREDOJEVIĆ 351-2868/2011-III-04 / 04/03/2011 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG STAMBENOG OBJEKTA VOJKA 2606 K.O.VOJKA
DRAGAN STEVIĆ 351-1477/2012-III-04 / 31.5.2012. DOGRADNJA STAMBENOG PROSTORA NA POSTOJEĆU KUĆU GOLUBINCI 1199 K.O. GOLUBINCI
DRAGAN TRIVIĆ 351-3276/2010-III-04 / 4/1/2010 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POROD.STAM.OBJ.SA GARAŽOM STARI BANOVCI 1435/216 K.O.STARI BANOVCI
DRAGANA I BRANKA DRAGOSAVLJEVIĆ 351-3484/2010-III-04 / 6/21/2010 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POROD.STAMBENOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 5824/11 K.O.NOVA PAZOVA
DRAGAŠ DANIJELA 351-1787/2015-III-05 / 31.03.2015. IZGRADNJA STAMBENOG OBJKETA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARA PAZOVA 3088/8 K.O. STARA PAZOVA
DRAGO POPOVIĆ 351-3057/2011-III-04 / 24.05.2011. IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG PORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA STARI BANOVCI 3465/14 K.O.STARI BANOVCI
DRAGOJLO DANILOVIĆ 351-86/2016-III-05 / 29.02.2016. DOGRADNJA POSTOJEĆEG STAMBENOG OBJEKTA VOJKA 4017 K.O. VOJKA
DRAGOLJUB JOVANOVIĆ 351-2563/2013-III-04 / 28.05.2013. IZGRADNJA SKLADIŠNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 727/41 K .O. NOVA PZAOVA
DRAKULA SVETOZAR 351-2205/2014-III-04 / 30.06.2014. IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 2157/6 K.O. NOVI BANOVCI Poslovni prostor je neto pov. 106,81 m2, a stambeni prostor 38,73 m2.
DRAŠKO JOVANOVIĆ 351-3022/2011-III-04 / 26/04/2011 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POROD.STAMB.OBJ.SA MAKSIMALNO ČETIRI STAMB.JEDINICE NOVI BANOVCI 2374/2 K.O.NOVI BANOVCI
DUŠAN IVANČEVIĆ 351-538/2011-III-04 / 18/02/2011 REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE KUĆE SA KOLSKIM PROLAZOM U POSLOVNI OBJEKAT STARA PAZOVA 618/1 K.O.STARA PAZOVA
DUŠAN ŠTRBAC 351-3587/2010-III-04 / 07.10.2010 IZGRADNJA POSLOVNO-PROIZVODNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 735/53 K.O.NOVA PAZOVA
DUŠAN ZURNIĆ 351-3283/2011-III-04 / 01.12.2011. IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA BLOK 9 a 5864/10 K.O. NOVA PAZOVA
DUŠKO KNEŽEVIĆ 351-1369/2009-III-04 / 12/18/2009 IZGRADNJA SLOBODNO STOJEĆEG PORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 3083/228 K.O.STARA PAZOVA
DŽEPINA ĐORĐE 351-2279/2015-III-05 / 30.10.2015. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARI BANOVCI 204/52 K.O. STARI BANOVCI
DZEPINA ĐORĐE ROP-SPZ-5875-CPIH-3/2019 / 25.10.2019. UKLANJANJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE I IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARI BANOVCI 204/52 K.O. STARI BANOVCI NETO POVRŠINA JE 135,93 M2