INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
DRAGAN STEVIĆ 351-1477/2012-III-04 / 31.5.2012. DOGRADNJA STAMBENOG PROSTORA NA POSTOJEĆU KUĆU GOLUBINCI 1199 K.O. GOLUBINCI
DRAGAN TRIVIĆ 351-3276/2010-III-04 / 4/1/2010 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POROD.STAM.OBJ.SA GARAŽOM STARI BANOVCI 1435/216 K.O.STARI BANOVCI
DRAGANA I BRANKA DRAGOSAVLJEVIĆ 351-3484/2010-III-04 / 6/21/2010 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POROD.STAMBENOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 5824/11 K.O.NOVA PAZOVA
DRAGAŠ DANIJELA 351-1787/2015-III-05 / 31.03.2015. IZGRADNJA STAMBENOG OBJKETA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARA PAZOVA 3088/8 K.O. STARA PAZOVA
DRAGO POPOVIĆ 351-3057/2011-III-04 / 24.05.2011. IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG PORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA STARI BANOVCI 3465/14 K.O.STARI BANOVCI
DRAGOJLO DANILOVIĆ 351-86/2016-III-05 / 29.02.2016. DOGRADNJA POSTOJEĆEG STAMBENOG OBJEKTA VOJKA 4017 K.O. VOJKA
DRAGOLJUB JOVANOVIĆ 351-2563/2013-III-04 / 28.05.2013. IZGRADNJA SKLADIŠNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 727/41 K .O. NOVA PZAOVA
DRAKULA SVETOZAR 351-2205/2014-III-04 / 30.06.2014. IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 2157/6 K.O. NOVI BANOVCI Poslovni prostor je neto pov. 106,81 m2, a stambeni prostor 38,73 m2.
DRAŠKO JOVANOVIĆ 351-3022/2011-III-04 / 26/04/2011 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POROD.STAMB.OBJ.SA MAKSIMALNO ČETIRI STAMB.JEDINICE NOVI BANOVCI 2374/2 K.O.NOVI BANOVCI
DUŠAN IVANČEVIĆ 351-538/2011-III-04 / 18/02/2011 REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE KUĆE SA KOLSKIM PROLAZOM U POSLOVNI OBJEKAT STARA PAZOVA 618/1 K.O.STARA PAZOVA
DUŠAN ŠTRBAC 351-3587/2010-III-04 / 07.10.2010 IZGRADNJA POSLOVNO-PROIZVODNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 735/53 K.O.NOVA PAZOVA
DUŠAN ZURNIĆ 351-3283/2011-III-04 / 01.12.2011. IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA BLOK 9 a 5864/10 K.O. NOVA PAZOVA
DUŠKO KNEŽEVIĆ 351-1369/2009-III-04 / 12/18/2009 IZGRADNJA SLOBODNO STOJEĆEG PORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 3083/228 K.O.STARA PAZOVA
DŽEPINA ĐORĐE 351-2279/2015-III-05 / 30.10.2015. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARI BANOVCI 204/52 K.O. STARI BANOVCI
EMIL DRAGOSAVLJEVIĆ I ANKICA DRAGOSAVLJEVIĆ 351-2967/2011-III-04 / 26.4.2011 5824/11 К.О. VOJKA menja se rešenje o građ. dozvoli br:351-3484/2010-III-04 od 21.06.2010.god.u delu koji se odnosi na naziv investitora,tako što se za novog investitora određuje Dragosavlljević Emil i Ankica,oboje iz Vojke,koji su uknjiženi kao suvlasnici na kat.parc.br.
FILIPOVIĆ SLOBODANKA ROP-SPZ-13288-CPI-2/2016 / 01.11.2016. UKLANJANJE PORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA I IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 560 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 116,17M2
FORCAN BRANKO ROP-SPZ-35774-CPIH-2/2017 / 30.01.2018. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 2309/1 K.O. NOVI BANOVCI NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 76,81M2
GAVRAN DRAGAN, GAVRAN GORDANA I SUR BIFE-GRIL "GADŽA" 351-1528/2014-III-04 / 16.04.2014. RUŠENJE, REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA POSLOVNOG I STAMBENOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 3412 K.O. NOVA PAZOVA Neto pov. stambenog dela iznosi 219,23 m2, a poslovnog dela 316,28 m2.
GIREG MILJINKA ROP-SPZ-17276-CPI-2/2018 / 02.08.2018. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 1259/56 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA 251,92 M2
GLIGOROVIĆ MILICA 351-2265/2015-III-05 / 02.11.2015. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARI BANOVCI 3427/1 K.O. STARI BANOVCI