INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
MILAŠ MIĆA 351-2365/2015-III-05 / 08.12.2015. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARI BANOVCI 3545/12 K.O. STARI BANOVCI
MILAŠ NEMANJA ROP-SPZ-38015-CPI-2/2017 / 28.03.2018. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARI BANOVCI 1435/293 K.O. STARI BANOVCI NETO POVRŠINA 98,36M2
MILE BOSANAC 351-3324/2010-III-04 / 19.04.2010. IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG STAMB.OBJ.SA GARAŽOM NOVA PAZOVA 5837/16 K.O. NOVA PAZOVA
MILE ILIĆ 351-3900/2010-III-04 / 29.10.2010 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG PORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA STARI BANOVCI 3538/3 К.О.STARI BANOVCI
MILENKO GRUJIĆ 351-1429/2009-III-04 / 12/14/2009 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG STAMBENOG OBJEKTA SA GARAŽOM VOJKA 2601 K.O.VOJKA
MILEŠEVIĆ ZORAN 351-2253/2013-III-04 / 22.03.2013. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 58/1 K.O. NOVI BANOVCI
MILIVOJEVIĆ MILOŠ, KOVAČEVIĆ NADA, SUBOTIĆ RADOJKA, KLJAJIĆ RADOVAN ROP-SPZ-20561-CPIH-2/2016 / 26.09.2016. IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 1840/2 K.O. NOVA PAZOVA NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 403,66M2.
MILIVOJEVIĆ MILOŠ, KOVAČEVIĆ NADA, SUBOTIĆ RADOJKA, KLJAJIĆ RADOVAN ROP-SPZ-20563-CPIH-2/2016 / 27.09.2016. IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 1840/1 K.O. NOVA PAZOVA NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 608,00M2
MILJEVIĆ DUŠAN 351-269/2013-III-04 / 28.01.2013. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 3089/184 K.O. STARA PAZOVA
MILJUŠ MILUNKA, STEVICA, BILJANA, VESNA, DUŠICA, VIKTORIJA, MARIJA, BRANKICA, MILOŠ ROP-SPZ-8863-CPI-1/2016 / 16.05.2016. IZGRADNJA STANICE ZA SNABDEVANJE AUTOREZERVOARA TNG-OM STARA PAZOVA 1262/29 K.O. STARA PAZOVA
MILJUŠ MILUNKA, STEVICA, BILJANA, VESNA, ILIJA, DUŠICA, VIKTORIJA, MARIJA, BRANKICA I MILOŠ 351-1744/2012-III-04 / 27.12.2012. IZGRADNJA STANICE ZA SNABDEVANJE AUTOREZERVOARA TNG-OM STARA PAZOVA 1262/29 K.O. STARA PAZOVA
MILJUŠ MILUNKA,STEVICA,BILJANA,VESNA,DUŠICA,VIKTORIJA,MARIJA,BRANKICA,MILOŠ ROP-SPZ-8863-CPA-8/2018 / 24.04.2018. IZMENA ZAPREMINE 30M3 NA 15M3 STARA PAZOVA 1262/29 K.O. STARA PAZOVA IZMENA GRADJEVINSKE DOZVOLE BROJ ROP-SPZ-8863-CPI-1/2016
MILORAD BUĆAN 351-1524/2009-III-04 / 25/12/2009 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POSLOVNO-SKLADIŠNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 735/63 K.O.NOVA PAZOVA
MILORAD SEKULIĆ 351-3019/2011-III-04 / 9.6.2011. REKONSRUKCIJA I DOGRADNJA POSTEJEĆE STAMBENE ZGRADE NOVI BANOVCI 275/5 К.О. NOVI BANOVCI
MILORAD TOMIĆ 351-4074/2010-III-04 / 11/23/2010 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POLJOPRIVREDNOG OBJEKTA VOJKA 5758 K.O. VOJKA /
MILOŠ VIŠEKRUNA 351-108/2012-III-04 / 3.4.2012. IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG PORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 5835/7 К.О. NOVA PAZOVA
MILOŠ VUNDUK 351-102/2012-III-04 / 4.5.2012. RUŠENJE KUĆE I IZGRADNJA PORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM GOLUBINCI 697 К.О. GOLUBINCI
MIRČETIĆ SLOBODAN ROP-SPZ-12789-CPI-2/2016 / 24.08.2016. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM BELEGIŠ 1509 K.O. BELEGIŠ
MIRKO MILJANOVIĆ 351-1/2010-III-04 / 1/13/2010 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG PORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 829/3 K.O.STARA PAZOVA
MIROSLAV ZDRAVKOVIĆ 351-3485/2010-III-04 / 8/30/2010 IZGRADNJA POSL.PROIZVOD.OBJ.SA DVONAMEN.SKLONIŠTEM NOVA PAZOVA 735/114 K.O.NOVA PAZOVA