INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
LALIĆ ŽELJKO 351-2935/2013-III-04 / 02.10.2013. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARI BANOVCI 3465/15 K.O. STARI BANOVCI
LAZAR ĐURIĆ 351-3697/2010-III-04 / 7/28/2010 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POROD.STAMBENOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 696 K.O.NOVA PAZOVA
LAZAR ĐURIĆ 351-3850/2010-III-04 / 9/13/2010 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POMOĆNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 696 K.O.NOVA PAZOVA -pomoćni objekаt je u funkciji stаmbenog objektа,zа koji je izdаtа grаđevinskа dozvolа od strаne Odeljenjа zа urbаnizаm i grаđenje,Opš.Uprаve,Opš.Stаrа Pаzovа,broj 351-3697/2010-III-04 od 28.07.2010.godi
LAZAREVIĆ SPASENIJA 351-2683/2014-III-04 / 11.09.2014. DOGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 694/3 K.O. NOVI BANOVCI Ukupna neto pov. porodične stambene zgrade nakod dogradnje iznosi 156,35 m2.
LAZIĆ JOVAN ROP-SPZ-37022-CPI-2/2018 / 05.03.2019. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA KRNJEŠEVCI 3 K.O. KRNJEŠEVCI NETO POVRŠINA JE 39,79 M2
LEPŠANOVIĆ BRANISLAV 351-2373/2015-III-05 / 14.12.2015. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM GOLUBINCI 207/1 K.O. GOLUBINCI
LEŽAIĆ TIJANA ROP-SPZ-32362-CPIH-3/2019 / 01.04.2019. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 722/1 K.O. NOVI BANOVCI NETO POVRŠINA JE 164,52 M2
LINARIĆ MILAN I LINARIĆ ROSANA 351-571/2015-III-05 / 14.04.2015. IZGRADNJA POSLOVNO-POMOĆNOG OBJEKTA GOLUBINCI 56 K.O. GOLUBINCI Poslovni prostor namenjen je delom za solarnu elektranu projektovane snage 60 kW, a preostali deo je pomoćni prostor namenjen za smeštaj poljoprivredne mehanizacije.
LIVADA DRAGINJA ROP-SPZ-3903-CPI-2/2017 / 07.06.2017. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARI BANOVCI 1189 K.O. STARI BANOVCI NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 120,10 M2
LJILJA BRAJKOVIĆ 351-3532/2011-III-04 / 4.11.2011. IZGRADNJA SLOBODNO STOJEĆEG STAMBENOG POSLOVNOG OBJEKTA SA SLOBODNOSTOJEĆIM POMOĆNIM OBJEKTOM STARA PAZOVA 3123 K.O. STARA PAZOVA
LJUBIŠA VUČETIĆ 351-45/2012-III-04 / 21.02.2012. IZGRADNJA PORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM I POMOĆNOG OBJEKTA STARI BANOVCI 3542/19 K.O. STARI BANOVCI
LJUKOVČANIN MIROSLAV 351-3421/2014-III-04 / 16.01.2015. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 5860/14 K.O. NOVA PAZOVA
LONČAREVIĆ ŽELJKO 351-2212/2014-III-04 / 03.07.2014. IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 206/3 K.O. NOVI BANOVCI
MACAKANJA INES 351-1514/2009-III-04 / 12/24/2009 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POSLOVNOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 700/306 K.O.NOVI BANOVCI
MAĆEŠIĆ MILIVOJ 351-54/2014-III-04 / 21.03.2014. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA DVE STAMBENE JEDINICE GOLUBINCI 301 K.O. GOLUBINCI Stan broj 1 je neto pov. 56,74 m2. Stan broj 2 je neto pov. 63,99 m2.
MAHO ŠTEFAN 351-2292/2015-III-05 / 16.11.2015. DOGRADNJA POSTOJEĆEG STAMBENOG OBJEKTA SA KEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARA PAZOVA 1847/1 K.O. STARA PAZOVA Ukupna bruto površina izgrađenog celokupnog objekta iznosiće 307,46 m2.
MAJKIĆ MARKO 351-55/2013-III-04 / 31.01.2013. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 5832/7 K.O. NOVA PAZOVA
MALINIĆ BOJANA, MALINIĆ BOJAN ROP-SPZ-11619-CPIH-3/2016 / 17.10.2016. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARA PAZOVA 3091/112 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 118,90M2.
MANASIEVA ZDRAVKA 2/4 DELA, MIHAJLOVIC ROZETKA 1/4 DELA I ĐIKIĆ VENKA 1/4 DELA ROP-SPZ-5625-CPI-2/2019 / 22.07.2019. DOGRADNJA POSTOJEĆEG OBJEKTA NOVI BANOVCI 2020/3 K.O. NOVI BANOVCI NETO POVRŠINA JE 223,61 M2
MANDĆ DUŠICA 351-2548/2015-III-05 / 04.02.2016. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM GOLUBINCI 9454 K.O. GOLUBINCI