INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
KNEŽEVIĆ ŽELJKO 351-2289/2015-III-05 / 09.11.2015. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM NOVI BANOVCI 2342/44 K.O. NOVI BANOVCI
KOMLJENOVIĆ DRAGOMIR 351-3629/2011-III-04 / 25.02.2013. IZGRADNJA 3 KONTEJNERA ZA SUŠENJE DUVANA GOLUBINCI 2467/5 K.O. GOLUBINCI Kontejner 1 je neto površine 18,03 m2, kontejner 2 jneto površine 18,17 m2, a kontejner 3 neto površine 18,17 m2.
KORDULUP MILAN 351-517/2015-III-05 / 08.06.2015. IZGRADNJA VINOGRADARSKE KUĆE SA PODRUMOM SURDUK 2 K.O. SURDUK
KOTUR DUŠKO 351-2602/2012-III-04 / 05.12.2012. IZGRADNJA 4 KONTEJNERA-SUŠARE I POSTAVLJANJE MRS-A G-25 GOLUBINCI 1652 K.O. GOLUBINCI
KOTUR DUŠKO 351-3284/2011-III-04 / 16.01.2013. IZGRADNJA 6 KONTEJNERA ZA SUŠENJE DUVANA I MRS-A G-25 GOLUBINCI 1659 K.O. GOLUBINCI
KOVAČ GORDANA 351-2294/2015-III-05 / 17.11.2015. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 3098/58 K.O. STARA PAZOVA
KOVAČ KATARINA I KOVAČ JAN 351-71/2013-III-04 / 12.02.2013. IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARA PAZOVA 2185/2 K.O. STARA PAZOVA
KOVAČEVIĆ MANE ROP-SPZ-8725-CPIH-2/2017 / 05.05.2017. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 2232/11 K.O. NOVI BANOVCI NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 70,37M2
KOVAČEVIĆ MARKO 351-1658/2014-III-04 / 16.05.2014. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARI BANOVCI 3481/7 K.O. STARI BANOVCI
KOVAČEVIĆ PERA 351-2283/2015-III-05 / 30.10.2015. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA VOJKA 2135 K.O. VOJKA
KOVAČEVIĆ VLADIMIR, KOVAČEVIĆ DARINKA ROP-SPZ-32655-CPI-1/2017 / 13.12.2017. UKLANJANJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE I IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 2153, 2154 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 165 M2
KOVAČIĆ BORKA I KOVAČIĆ IVAN 351-2029/2015-III-05 / 28.07.2015. IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA, SKLADIŠTA GOTOVIH PROIZVODA GOLUBINCI 1886 I 1879 K.O. GOLUBINCI
KRESOVIĆ OGNJEN, KRESOVIĆ ISTOK I KRESOVIĆ INES 351-1408/2014-III-04 / 27.03.2014. IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 208/1 K.O. NOVI BANOVCI Stambeni prostor je neto pov. 373,47 m2, a poslovni prostor neto pov. 201,22 m2. Zajedničke prostorije namenjene za stanovanje su neto pov. 57,02 m2, a zajedničke prostorije za stanovanje i poslovanje+garaža neto pov. 340,96 m2.
KRISTIĆ JASMINA 351-1651/2014-III-04 / 14.05.2014. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARI BANOVCI 215/1 K.O. STARI BANOVCI
KVRGIĆ MIRA 351-2607/2014-III-04 / 08.09.2014. IZGRADNJA STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 1888 K.O. STARA PAZOVA
LALIĆ ŽELJKO 351-2935/2013-III-04 / 02.10.2013. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARI BANOVCI 3465/15 K.O. STARI BANOVCI
LAZAR ĐURIĆ 351-3697/2010-III-04 / 7/28/2010 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POROD.STAMBENOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 696 K.O.NOVA PAZOVA
LAZAR ĐURIĆ 351-3850/2010-III-04 / 9/13/2010 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POMOĆNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 696 K.O.NOVA PAZOVA -pomoćni objekаt je u funkciji stаmbenog objektа,zа koji je izdаtа grаđevinskа dozvolа od strаne Odeljenjа zа urbаnizаm i grаđenje,Opš.Uprаve,Opš.Stаrа Pаzovа,broj 351-3697/2010-III-04 od 28.07.2010.godi
LAZAREVIĆ SPASENIJA 351-2683/2014-III-04 / 11.09.2014. DOGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 694/3 K.O. NOVI BANOVCI Ukupna neto pov. porodične stambene zgrade nakod dogradnje iznosi 156,35 m2.
LEPŠANOVIĆ BRANISLAV 351-2373/2015-III-05 / 14.12.2015. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM GOLUBINCI 207/1 K.O. GOLUBINCI