INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
GOLUBOVIĆ TIJANA I GOLUBOVIĆ BRANISLAV ROP-SPZ-16832-CPI-2/2019 / 25.03.2019. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA VOJKA 2137 K.O. VOJKA NETO POVRŠINA JE 129,63 M2
GORAN BELJIN 351-1475/2012-III-04 / 15.5.2012. IZGRADNJA STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENNOM JEDINICOM NA SPRATU GOLUBINCI 1147/1 К.О. GOLUBINCI
GORAN GAJIĆ ROP-SPZ-32629-CPI-1/2018 / 14.01.2018. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 5870/17 K.O. NOVA PAZOVA NETO POVRŠINA 281,44 M2
GORAN MITROVIĆ 351-493/2012-III-04 / 18.4.2012 I FAZA KOMPLEKSA ZA SKLADIŠTENJE PREHRAMBENIH SIROVINA I GOTOVIH PROIZVODA STARA PAZOVA 4903 К.О. STARA PAZOVA
GORAN PETROVIĆ 351-3846/2010-III-04 / 11/2/2010 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POROD.STAMBENOG OBJKETA NOVA PAZOVA 5835/17 K.O.NOVA PAZOVA
GORDANA KULIĆ 351-581/2010-III-04 / 2/25/2010 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POROD. STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 3083/246 K.O.STARA PAZOVA
GOSTOVIĆ MARKO 351-1738/2015-III-05 / 22.04.2015. IZGRADNJA STAMBENOG OBJKETA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM NOVI BANOVCI 169/2 K.O. NOVI BANOVCI Bruto izgrađena površina objekta iznosi 272,87 m2, visina podruma 2,46 m, a visina prizemlja 2,80 m.
GREJAKOVIĆ VOJISLAV 351-2793/2012-III-04 / 25.12.2012. RUŠENJE DELA PORODIČNE STAMBENE ZGRADE I DOGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SURDUK 538 K.O. SURDUK
GRUJIĆ DRAHOSLAVI ROP-SPZ-1187-CPIH-3/2018 / 09.07.2018. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 40/2 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA 78,25m2
GRUJIĆ JELENA 351-2983/2012-III-04 / 26.12.2012. IZMENA REŠENJA O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI USLED PROMENE INVESTITORA NOVA PAZOVA 5499/2 K.O. NOVA PAZOVA Menja se rešenje o građevinskoj dozvoli broj: 351-2724/2012-III-04 od 09.10.2012. godine u delu koji se odnosi na naziv investitora usled promene istog, tako što se za novog investitora određuje Grujić Jelena, koja je uknjižena kao vlasnik kat.parc.
GUGLETA ILIJA 351-76/2013-III-04 / 15.07.2013. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 901 K.O. NOVA PAZOVA
GVOZDENOVIĆ MILICA ROP-SPZ-33575-CPIH-2/2016 / 26.12.2016. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARA PAZOVA 3096/200 3096/201 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 506,50 M2
HADRIK JANKO 351-14/2013-III-04 / 21.01.2014. IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA ZA FRIZERSKI I KOZMETIČKI SALON STARA PAZOVA 1980/2 K.O. STARA PAZOVA
ILIĆ BRANKO ROP-SPZ-9415-CPIH-3/2018 / 25.09.2018. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 3089/216 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA 255,18 m2
ILIĆ IVAN 351-3364/2014-III-04 / 10.12.2014. IZGRADNJA BIOGAS POSTROJENJA STARI BANOVCI 2752/7 K.O. STARI BANOVCI Izgradnja se sastoji od: silo trenčeva (neto.pov.3.081,00m2),lagune (1.221,00m2),pred jame za tečni sustrat (113,60 m2),dozatora za čvrsti supstrat (57,46m2),crpne stanice (13,71 m2),fermentora (415,48 m2), upravne zgrade (158,50 m2), postrojenja za gas.
ILIĆ MILENKO 351-2231/2015-III-05 / 12.10.2015. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 2383/37 K.O. NOVI BANOVCI
ILIJA RADULOVIĆ 351-3326/2011-III-04 / 13.12.2011. DOGRADNJA STAMBENOG PROSTORA IZNAD POSTOJEĆE KUĆE NOVI BANOVCI 564/3 K.O. NOVI BANOVCI Dogradnja stambenog prostora neto pov. 91,82 m2, iznad postojeće kuće, spratnosti P+0, neto pov. 68,06 m2.
INES MACAKANJA 351-1514/2009-III-04 / 24.12.2009. IZGRADNJA SLOBODNO STOJEĆEG POSLOVNOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 700/306 K.O.NOVI BANOVCI
IVANA SASIN 351-3479/2011-III-04 / 10.10.2011. IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA NAMENJENOG ZA TEHNIČKI PREGLED PUTNIČKIH VOZILA STARA PAZOVA 5478/10 K.O.STARA PAZOVA
IVANČEVIĆ BOJAN 351-89/2016-III-05 / 27.01.2016. DOGRADNJA, NADOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE PORODIČNE ZGRADE STARA PAZOVA 618/1 K.O. STARA PAZOVA