INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
MACAKANJA INES 351-1514/2009-III-04 / 12/24/2009 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POSLOVNOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 700/306 K.O.NOVI BANOVCI
MAĆEŠIĆ MILIVOJ 351-54/2014-III-04 / 21.03.2014. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA DVE STAMBENE JEDINICE GOLUBINCI 301 K.O. GOLUBINCI Stan broj 1 je neto pov. 56,74 m2. Stan broj 2 je neto pov. 63,99 m2.
MAHO ŠTEFAN 351-2292/2015-III-05 / 16.11.2015. DOGRADNJA POSTOJEĆEG STAMBENOG OBJEKTA SA KEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARA PAZOVA 1847/1 K.O. STARA PAZOVA Ukupna bruto površina izgrađenog celokupnog objekta iznosiće 307,46 m2.
MAJKIĆ MARKO 351-55/2013-III-04 / 31.01.2013. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 5832/7 K.O. NOVA PAZOVA
MALINIĆ BOJANA, MALINIĆ BOJAN ROP-SPZ-11619-CPIH-3/2016 / 17.10.2016. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARA PAZOVA 3091/112 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 118,90M2.
MANDĆ DUŠICA 351-2548/2015-III-05 / 04.02.2016. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM GOLUBINCI 9454 K.O. GOLUBINCI
MANOJLO GRBIĆ 351-3222/2011-III-04 / 03.08.2011. RUŠENJE STAMB.ZGRADE I DOGRAD.STAMB.PROSTORA UZ POSTOJEĆI STAMB.OBJEKAT NOVA PAZOVA 4636 K.O.NOVA PAZOVA
MARIĆ MARKO ROP-SPZ-12033-CPI-2/2016 / 27.10.2016. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARI BANOVCI 3424/1 K.O. STARI BANOVCI NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 150,53 M2
MARIJA SLADOK 351-3958/2010-III-04 / 11/5/2010 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA U STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT STARE PAZOVE 2057 K.O.STARA PAZOVA
MARJANA KNEŽEVIĆ 351-4150/2010-III-04 / 6.12.2010 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG STAMBENOG OBJEKTA SA GARAŽOM BELEGIŠ 468/5 К.О. BELEGIŠ
MARKO DARIJEVIĆ 351-4247/2010-III-04 / IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POROD.STAMB.OBJEKTA STARI BANOVCI 576/1 K.O.STARI BANOVCI
MARKOVIĆ MARINA ROP-SPZ-33008-CPI-2/2017 / 26.05.2017. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 2232/13 K.O. NOVI BANOVCI NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 163,87,08 M2
MARTIN KRIŠKA 351-2561/2012-III-04 / 19.09.2012. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 84/1 K.O.NOVI BANOVCI
MIĆA MILJUŠ 351-2021/2001-III-04 / 17/02/2011 REKONSTRUKCIJA POSL.OBJ.U SMISLU DOGRADNJE STAMB.PROSTORA NOVA PAZOVA 5077 K.O.NOVA PAZOVA
MIHAJLO TAKAČ 351-2951/2011-III-04 / 11/04/2011 IZGRADNJA INDIVID.POROD.STAMB.OBJ. I POSL.POMOĆ.OBJ.(GARAŽA) STARA PAZOVA 2907 K.O.STARA PAZOVA
MIJATOVIĆ DRAGOLJUB, MIJATOVIĆ GORDANI ROP-SPZ-12430-CPI-2/2017 / 07.11.2017. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARI BANOVCI 105 K.O. STARI BANOVCI NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 68,25 M2
MILAN I MILKA SRDIĆ 351-3717/2010-III-04 / 7/29/2010 REKONSTRUKCIJA DELA STAMB.ZGRADE I DOGRAD.STAMB.PROSTORA NOVA PAZOVA 4861 K.O.NOVA PAZOVA
MILAN I SANJA TOPALOVIĆ 351-3863/2010-III-04 / 13.10.2010 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POROD.STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 3088/94 K.O.STARA PAZOVA
MILAN PRAŠTALO 351-88/2016-III-05 / 22.02.2016. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARI BANOVCI 167 K.O. STARI BANOVCI
MILANOVIĆ VLADICA ROP-SPZ-9775-CPIH-3/2017 / 28.09.2017. UKLANJANJE I IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 443/15, 443/82 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 190,50 M2