INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
BRDAŠ LJUBA 351-254/2015-III-05 / 01.02.2016. DOGRADNJA POSTOJEĆEG STAMBENOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 700/263 K.O. NOVI BANOVCI
BUĆAN JOVA ROP-SPZ-12416-CPI-1/2016 / 10.06.2016. IZGRADNJA SKLADIŠNOG OBJEKTA VOJKA 237/3 K.O. VOJKA Objekat je namenjen za smeštaj sirovina i gotovih proizvoda
BUKURECKI KRISTIVOJ ROP-SPZ-1334-CPI-1/2017 / 31.01.2017. IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA VOJKA 5782 K.O. VOJKA NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 133,26 M2
BULAT ĐORĐE 351-3337/2014-III-04 / 21.11.2014. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARA PAZOVA 3089/11 K.O. STARA PAZOVA
BURSAĆ LAZAR I DIVLJAN JOVAN 351-2720/2013-III-04 / 27.06.2013. RUŠENJE DELA PORODIČNE STAMBENE ZGRADE I DOGRADNJA JEDNE STAMBENE JEDINICE NOVA PAZOVA 4381 K.O. NOVA PAZOVA
CETINIĆ JASMINA ROP-SPZ-29048-CPI-2/2017 / 02.02.2018. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA BELEGIŠ 1506/1 K.O. BELEGIŠ NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 101,49 M2
ČIČA SLOBODAN I ČIČA LJILJANA 351-147/2016-III-05 / 08.02.2016. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM NOVA PAZOVA 5816/4 K.O. NOVA PAZOVA Izgradnja obuhvata i garažu sa jedim garažnim mestom.
CICVARA GORAN I CICVARA DRAGANA 351-2278/2015-III-05 / 30.10.2015. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SURDUK 1247/181 K.O. SURDUK
CICVARA GORDANA ROP-SPZ-15304-CPIH-3/2017 / 22.11.2017. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 2234/6 K.O. NOVI BANOVCI NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 142,96 M2
CRNOMARKOVIĆ DEJAN 351-1145/2013-III-04 / 04.03.2013. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARA PAZOVA 5630/2 K.O. STARA PAZOVA
CRNOMARKOVIĆ STOLA 351-2829/2013-III-04 / 13.09.2013. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARI BANOVCI 3465/10 K.O. STARI BANOVCI
CRNOMARKOVIĆ STOLE 351-2656/2012-III-04 / 05.12.2012. RUŠENJE STAMBENE ZGRADE I IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 2176/7 K.O. NOVI BANOVCI
CVETKOVIĆ ZORAN 351-3376/2014-III-04 / 02.12.2014. IZGRADNJA VINOGRADARSKE KUĆE SURDUK 18 K.O. SURDUK Izgradnja kuće je u celini 6, Vinogradarsko voćarskoj celini na potesu Vinogradine, sa izlazom na Slankamenački put.
DAMJANOVIĆ GORAN 351-1229/2014-III-04 / 07.03.2014. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA I GARAŽE STARI BANOVCI 3465/12 K.O. STARI BANOVCI Stambeni objekat je neto pov. 149,30 m2, a garaža spratnosti P+0 i neto pov. 24,75.
DAMJANOVIĆ JELENA ROP-SPZ-21291-CPIH-3/2018 / 04.04.2018. UKLANJANJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE I IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 2126/1 K.O. NOVA PAZOVA 393,78M2
DAMJANOVIĆ JELENA ROP-SPZ-21291-CPIH-5/2018 / 05.10.2018. IZMENA REŠENJA O GRADJEVINSKOJ DOZVOLI NOVA PAZOVA 2126/1 K.O. NOVA PAZOVA IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE
DANKO RAJČEVIĆ 351-2935/2011-III-04 / 25/03/2011 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA STARI BANOVCI 3545/10 K.O.STARI BANOVCI
DANKO RAJČEVIĆ 351-2894/2011-III-04 / 22/03/2011 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA SA GARAŽOM STARI BANOVCI 3545/10 K.O.STARI BANOVCI
DARIJEVIĆ VLADIMIR 351-2768/2013-III-04 / 23.07.2013. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARI BANOVCI 576/2 K.O. STARI BANOVCI
DARKO MIRKOVIĆ 351-3555/2010-III-04 / 7/7/2010 IZGRADNJA I FAZE SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA\"SURDUK\" SURDUK GRUNT.P.BR.2007,ZKU BR.1933