INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
DEDIJER IVANA 351-2310/2015-III-05 / 16.11.2015. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM KRNJEŠEVCI 1139/47 K.O. KRNJEŠEVCI
DEJAN MILANOVIĆ 351-3378/2010-III-04 / 5/4/2010 IZGRADNJA PRVE FAZE SLOBODNOSTOJEĆEG POSL.STAMB.OBJEKTA SURDUK 2594/78 K.O.SURDUK
DEJAN PETROVIĆ 351-3366/2011-III-04 / 14.9.2011 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG STAMBENOPOSLOVNOG OBJEKTA STARI BANOVCI 3283/1 K.О. STARI BANOVCI
DESA DMITROVIĆ 351-2736/2012-III-04 / 19.09.2012. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA DVE STAMBENE JEDINICE STARI BANOVCI 3544/15 K.O.STARI BANOVCI
DESPOT NIKOLA ROP-SPZ-2294-CPI-2/2016 / 17.08.2016. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARA PAZOVA 802/2 K.O. STARA PAZOVA
DETIČEK JURIJ ROP-SPZ-24537-CPI-1/2017 / 13.09.2017. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARI BANOVCI 3551/65 K.O. NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 177,50M2
DIMITRIJE PUTNIK 351-2190/2014-III-04 / 24.06.2014. IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARA PAZOVA 3081/38 K.O. STARA PAZOVA Neto pov. stambenog dela iznosi 119,11 m2, a neto pov. poslovnog dela 33,82 m2.
DOBRIĆ JOVAN ROP-SPZ-26251-CPI-2/2017 / 23.03.2017. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA GOLUBINCI 369/1 K.O. GOLUBINCI NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 60,72M2
DOMONJI PAVEL 351-2736/2013-III-04 / 17.07.2013. RUŠENJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE I IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 3048/1 K.O. STARA PAZOVA
DONDUR MILAN, DONDUR MIRA I DONDUR DANIJEL 351-3369/2014-III-04 / 21.11.2014. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM NOVI BANOVCI 2380/23 K.O. NOVI BANOVCI
DRAGAN I BILJANA KRMAR 351-37302010-III-04 / 9/13/2010 IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 2621 K.O.NOVA PAZOVA -grаđevinskа dozvolа se uzdаje u sklаdu sа rešenjem Odeljenjа zа urbаnizаm i grаđenje,Opš.uprаve,Opš.Stаrа Pаzovа, broj 351-640/2009-III-04 od 19.06.2009.godine,zа rušenje stаmbene zgrаde nа predmetnoj pаr
DRAGAN SREDOJEVIĆ 351-2868/2011-III-04 / 04/03/2011 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG STAMBENOG OBJEKTA VOJKA 2606 K.O.VOJKA
DRAGAN STEVIĆ 351-1477/2012-III-04 / 31.5.2012. DOGRADNJA STAMBENOG PROSTORA NA POSTOJEĆU KUĆU GOLUBINCI 1199 K.O. GOLUBINCI
DRAGAN TRIVIĆ 351-3276/2010-III-04 / 4/1/2010 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POROD.STAM.OBJ.SA GARAŽOM STARI BANOVCI 1435/216 K.O.STARI BANOVCI
DRAGANA I BRANKA DRAGOSAVLJEVIĆ 351-3484/2010-III-04 / 6/21/2010 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POROD.STAMBENOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 5824/11 K.O.NOVA PAZOVA
DRAGAŠ DANIJELA 351-1787/2015-III-05 / 31.03.2015. IZGRADNJA STAMBENOG OBJKETA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARA PAZOVA 3088/8 K.O. STARA PAZOVA
DRAGO POPOVIĆ 351-3057/2011-III-04 / 24.05.2011. IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG PORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA STARI BANOVCI 3465/14 K.O.STARI BANOVCI
DRAGOJLO DANILOVIĆ 351-86/2016-III-05 / 29.02.2016. DOGRADNJA POSTOJEĆEG STAMBENOG OBJEKTA VOJKA 4017 K.O. VOJKA
DRAGOLJUB JOVANOVIĆ 351-2563/2013-III-04 / 28.05.2013. IZGRADNJA SKLADIŠNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 727/41 K .O. NOVA PZAOVA
DRAKULA SVETOZAR 351-2205/2014-III-04 / 30.06.2014. IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 2157/6 K.O. NOVI BANOVCI Poslovni prostor je neto pov. 106,81 m2, a stambeni prostor 38,73 m2.