INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
TRIJUMF GRADNJA DOO ROP-SPZ-14876-CPIH-3/2021 / 12.07.2021. GODINE IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 3027/1, 3027/2 I 3028 к.о. NOVA PAZOVA NETO POVRŠINA JE 1.652,53 M2
UMPROM DOO ROP-SPZ-8323-CPIH-3/2020 / 25.12.2020. IZGRADNJA POSLOVNO-PROIZVODNO-SKLADIŠNOG KOMPLEKSA U DVE GRAĐEVINSKE FAZE STARA PAZOVA 4893/2 I 4894/9 K.O.STARA PAZOVA NETO POVRŠINA JE 3.689,36 M2
UNA ZORČIĆ ROP-SPZ-13754-CPIH-6/2022 / 29.03.2022. IZGRADNJA POSLOVNO SKLADIŠNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 722 K.O. NOVA PAZOVA NETO POVRŠINA JE 3.276,09 M2
UNO GRADNJA DOO ROP-SPZ-26282-CPIH-4/2020 / 15.12.2020. UKLANJANJE OBJEKTA I IZGRADNJA STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 1496, 1497/1, 1498/1 и 1499 к.о. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA JE 6.063,59 M2
VELJA VOJNOVSKI 351-3361/2011-III-04 / 12.12.2011. RUŠENJE POSTOJEĆEG VIKEND I IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA 154 BELEGIŠ 1943/1 K.O. BELEGIŠ
VIP MOBILE DOO 351-3755/2010-III-04 / 9/23/2010 IZGRADNJA RADNO BAZNE STANICE GSM MREŽE MOB.TELEFONIJE GOLUBINCI /
VIP MOBILE doo 351-3534/2001-III-04 / 05.12.2011. IZGRADNJA GSM MREŽE MOBILNE TELEFONIJE NOVI BANOVCI 2390/2 K.O. NOVI BANOVCI Gabarit platforme iznosi 10,60 m x 10,00 m, a visina stuba 30,00 m.
VODE VOJVODINE JVP NOVI SAD ROP-SPZ-24013-CPI-1/2020 / 17.09.2020. IZGRADNJA CRPNE STANICE, HIDROGRAĐEVINSKOG OBJEKTA ZA NAVODNJAVANJE STARI BANOVCI 217, 1928/1,174/1,650 I 1966 K.O. ROP-SPZ-24013-CPI-1/2020 OD 17.09.2020.
VRAČAR D.O.O. 351-2898/2011-III-04 / 06.12.2011. IZGRADNJA POSL.OBJ. ZA SKLAD.GRAĐ. MATER. I ZA ADMINIST.PROSTOR NOVA PAZOVA 727/33 K.O. NOVA PAZOVA
VRAČAR doo 351-3628/2011-III-04 / 23.11.2011. IZGRADNJA DVONAMENSKOG SKLONIŠTA DOPUNSKE ZAŠTITE NOVA PAZOVA 727/33 K.O. NOVA PAZOVA Planirano dvonamensko sklonište dopunske zaštite će se u mirnodopskim uslovima koristiti kao ostava za odlaganje pribora za održavanje otvorenih uređenih površina na kompleksu.
VRANJEŠ BEHATON D.O.O. 351-3720/2011-III-04 / 27.02.2012. IZGRADNJA I FAZE SPORTSKO REKREATIVNOG KOMPLEKSA STARI BANOVCI 2670/1 K.O. STARI BANOVCI
VUKMIROVIĆ D.O.O. 351-2168/2015-III-05 / 27.08.2015. IZGRADNJA POSLOVNOG I MAGANCINSKOG PROSTORA NOVA PAZOVA 6037/18 K.O. NOVA PAZOVA Izgradnja obuhvata izgradnju portirnice, aparata, rezervoara, pristupne saobraćajnice, manipulativnog prostora i 8 parking mesta.
VUKMIROVIĆ DOO ROP-SPZ-32117-CPIH-3/2019 / 10.12.2019. DOGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA (PROŠIRENJE POSTOJEĆEG SKLADIŠTA-MAGACINSKOG PROSTORA) NOVA PAZOVA 6037/18 K.O. NOVA PAZOVA NETO POVRŠINA JE 816,57 M2
’’BROWELL’’ ROP-SPZ-37568-CPI-4/2021 / 17.01.2022. IZGRADNJA SKLADIŠTA ZA VILJUŠKARE SA POMOĆNIM OBJEKTOM KRNJEŠEVCI 1686/3 K.O. KRNJEŠEVCI NETO POVRŠINA JE 1.109,54 M2
’’BROWELL’’ doo ROP-SPZ-37568-CPI-4/2021 / 17.01.2022. IZGRADNJA SKLADIŠTA ZA VILJUŠKARE SA POMOĆNIM OBJEKTOM KRNJEŠEVCI 1686/3 K.O. KRNJEŠEVCI NETO POVRŠINA JE 1.109,54 M2
’’CTP LAMBDA’’ ROP-SPZ-7552-CPI-2/2021 / 10.06.2021. IZGRADNJA SKLADIŠNO-POSLOVNOG KOMLEKSA NBCZ NOVI BANOVCI 3565 K.O. NOVI BANOVCI NETO POVRŠINA JE 25.061,05 M2
’’DBS KONSEL SECURITY SERVICE’’ doo Novi Banovci ROP-SPZ-36948-CPI-6/2021 / 01.04.2021. Uklanjanje postojećih objekata i izgradnju stambenog i pomoćnog objekta NOVI BANOVCI 733/3 K.O NOVI BANOVCI NETO POVRŠINA JE 258,45м2
’’DI & MA VISION’’ DOO ROP-SPZ-3655-CPIH-5/2021 / 13.09.2021. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SURDUK 39/1 к.о. SURDUK ROP-SPZ-3655-CPIH-5/2021 OD 13.09.2021.
’’Fine living’’ ROP-SPZ-6578-CPI-2/2022 / 15.04.2022. IZGRADNJA KOMPLEKSA VIŠEPORODIČNOG STANOVANJA STARA PAZOVA 305/1, 305/2, 305/3, 305/4, 305/5, 306/1, 306/2, 306/3, 307/1, 307/2, 307/3, 308/1 и 308/2 к.о. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA JE 9.765,63 M2
’’FRONERI ADRIATIC’’ ROP-SPZ-11825-CPIH-2/2022 / 12.05.2022. IZGRADNJA KOTLARNICE STARI BANOVCI 2791/3 к.о. STARI BANOVCI NETO POVRŠINA JE 426,38м2