Aktuelni konkursi Nacionalne agencije za regionalni razvoj

narrPreuzmite konkursnu dokumentaciju aktuelnih konkursa Nacionalne agencije za regionalni razvoj.

Opširnije...

Obuka o elektronskom poslovanju za mala i srednja preduzeća iz Vojvodine, Novi Sad, 6. jul 2015. godine

elektronsko poslovanje 2105Obuka o elektronskom poslovanju za mala i srednja preduzeća iz Vojvodine održaće se u ponedeljak, 6. jula 2015. godine, u Edukativnom centru (Industrijska 3) u Novom Sadu, sa početkom u 10.00 časova. Obuka se organizuje u okviru aktivnosti projekta Razvoj elektronskog poslovanja, a realizuje se u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Bačka iz Novog Sada.

Opširnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva, mikro i malih pravnih lica /ZATVOREN/

1-grb-opstineNa osnovu tačke 2. Rešenja Predsednika opštine Stara Pazova o obrazovanju Komisije za pripremu i obradu konkursne dokumentacije za raspodelu sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva, malih i srednjih preduzeća na teritoriji opštine Stara Pazova broj 020-62/2014-II od 08.04.2014. godine, a u vezi člana 5. Odluke o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2015. godinu („Službeni list opština Srema" br. 11/15), i Rešenja o opravdanosti dodele državne pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) broj 020-41/2015-II od 01.04.2015. godine Komisija raspisuje JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODSTICAJ RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA, MIKRO I MALIH PRAVNIH LICA.

Opširnije...

Javni konkurs za subvencionisanje troškova ulaganja u materijalnu imovinu u 2015. godini

1-pokrajinskiNa osnovu člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV" br. 37/2014) i člana 10. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu („Sl. list APV" br. 53/2014) Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisuje Javni konkurs za subvencionisanje troškova ulaganja u materijalnu imovinu u 2015. godini.

Opširnije o Javnom konkursu

Javni konkurs za dodelu sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima za subvencionisanje troškova nabavke mašina i/ili opreme, 2015. godina

1-pokrajinskiNa osnovu člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV" br. 37/2014) i člana 10. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu („Sl. list APV" br. 53 /2014), Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisuje Javni konkurs za dodelu sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima za subvencionisanje troškova nabavke mašina i/ili opreme.

Opširnije o Javnom konkursu