Javni konkurs za subvencionisanje troškova ulaganja u materijalnu imovinu u 2015. godini

1-pokrajinskiNa osnovu člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV" br. 37/2014) i člana 10. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu („Sl. list APV" br. 53/2014) Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisuje Javni konkurs za subvencionisanje troškova ulaganja u materijalnu imovinu u 2015. godini.

Opširnije o Javnom konkursu

Javni konkurs za dodelu sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima za subvencionisanje troškova nabavke mašina i/ili opreme, 2015. godina

1-pokrajinskiNa osnovu člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV" br. 37/2014) i člana 10. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu („Sl. list APV" br. 53 /2014), Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisuje Javni konkurs za dodelu sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima za subvencionisanje troškova nabavke mašina i/ili opreme.

Opširnije o Javnom konkursu

Javni konkurs za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, 2015. godina

1-pokrajinskiNa osnovu člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV", br. 37/2014), člana 10. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2015. godinu („Službeni list APV", br. 53/2014), Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisuje Konkurs za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti.

Tekst Konkursa
Obrazac prijave na Konkurs

Ugovori u privredi sa domaćim i stranim partnerima i sredstva obezbeđenja - 21. april 2015., Privredna komora Srbije, Centar za edukaciju

dozvole 160511Privredna komora Srbije – Centar za edukaciju, organizuje jednodnevni seminar UGOVORI U PRIVREDI SA DOMAĆIM I STRANIM PARTNERIMA I SREDSTVA OBEZBEĐENJA, 21. aprila 2015. godine (utorak), od 10,00 do 15,15 sati, u Privrednoj komori Srbije, Resavska 15, velika sala CESO.

Opširnije

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za refundaciju troškova učešća privrednih subjekata na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji koji se održavaju u periodu januar - decembar 2015.

1-pokrajinskiNa osnovu člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi ("Službeni list APV", broj 37/2014) i člana 10. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu ("Službeni list APV", broj 53/2014) Pokrajinski sekretarijat za privredu,zapošljavanje i ravnopravnost polova, raspisuje Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za refundaciju troškova učešća privrednih subjekata na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji.

Opširnije