Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva, mikro i malih pravnih lica u 2017. godini /ZATVOREN/

grb thumbNa osnovu tačke 2. Rešenja Predsednika opštine Stara Pazova o obrazovanju Komisije za pripremu i obradu konkursne dokumentacije za raspodelu sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva, mikro i malih preduzeća na teritoriji opštine Stara Pazova broj 020-16/2017-II od 10.04.2017. godine, a u vezi člana 9. Odluke o budžetu opštine Stara Pazova za 2017. godinu („Službeni list opština Srema“, br. 42/16) i Rešenja o opravdanosti dodele državne pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) broj 020-17/2017-II od 12.04.2017. godine Komisija raspisuje Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podsticaj razvoja preduzetništva, mikro i malih pravnih lica.

Opširnije

Javni konkursi Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

zaglavlje privredaInformišite se i preuzmite konkursnu dokumentaciju Aktuelnih javnih konkursa Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam.

Opširnije

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2017. godini

ministarstvo privredeNa osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 99/2016) i osnovu Uredbe o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2017. godini („Službeni glasnik RS“, br. 013/2017) Ministarstvo privrede RS oglašava Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okvir Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2017. godini. Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 557.720.592,00 dinara.

Opširnije

Aktuelni konkursi Garancijskog fonda AP Vojvodine

garancijski fond apv logo 320x96Informišite se i preuzmite konkursnu dokumentaciju Aktuelnih javnih konkursa Garancijskog fonda AP Vojvodine.

Opširnije

Javni poziv privrednim subjektima za dostavljanje prijava za subvencionisanu implementaciju međunarodnih sistema menadžmenta i bezbednosti hrane

opstina i nacorNa osnovu projekta „Unapređenje poslovanja privrednih subjekata sa teritorije opštine Stara Pazova kroz subvencionisanu standardizaciju“ Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj - KLER opštine Stara Pazova u saradnji sa Nacionalnim centrom za održivi razvoj – NACOR upućuje poziv privrednim subjektima za dostavljanje prijava za subvencionisano uveđenje sistema menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 i dr.) i sistema kontrole bezbednosti hrane (HACCP, ISO 22000) i besplatnu sertifikaciju u tekućoj godini.

Opširnije