Da li ste zadovoljni komunalnim uslugama i cenama?


Statistika:

Da
Glasovi: 17
63%  
Ne
Glasovi: 8
29.6%  

Broj glasača   27