INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
ĐOKIĆ MILAN 351-2506/2013-III-04 / 04.04.2013. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARI BANOVCI 3549/10 K.O. STARA PAZOVA
ĐORĐE MAŠIĆ 351-3408/2011-III-04 / 18.11.2011. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM SURDUK 1247/210 К.О. SURDUK
ĐURIĆ DRAGAN 351-2320/2014-III-04 / 04.08.2014. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARA PAZOVA 3083/23 K.O. STARA PAZOVA
ĐURIĆ MIRJANA 351-2442/2013-III-04 / 23.04.2013. RUŠENJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE I DOGRADNJA STAMBENOG PROSTORA NOVA PAZOVA 3677 K.O. NOVA PAZOVA Na parceli se ruši porodična stambena zgrada neto površine 62,00 m2 i spratnosti P+0. Stambeni prostor koji se gradi je neto površine 176,03 m2 i spratnosti P+Pk.
ĐURICA DANIJEL ROP-SPZ-16870-CPI-2/2017 / 07.11.2017. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 3089/20 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 133,70 M2
ĐURIČIĆ RADOSLAV 351-2708/2013-III-04 / 18.06.2013. DOGRADNJA POMOĆNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 3080/135 K.O. STARA PAZOVA
ĐURĐEVIĆ BRANKO, ĐURĐEVIĆ BRANISLAV, ĐURĐEVIĆ JOVICA ROP-SPZ-26288-CPI-1/2017 / 27.09.2017. UKLANJANJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE I IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 2853 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 176,01 M2