INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
VUKOVIĆ RADOVAN ROP-SPZ-11465-CPIH-3/2017 / 07.09.2017. IZGRADNJA STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 1167 K.O. STARA PAZOVA UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 205,74 M2
ZDRAVKOVIĆ DRAGIŠA I ĐURIĆ GORDANA ROP-SPZ-21489-CPIH-3/2019 / 29.03.2019. UKLANJANJE DELA PORODIČNE STAMBENE ZGRADE I DOGRADNJA STAMBENOG PROSTORA NOVA PAZOVA 1876 K.O. NOVA PAZOVA NETO POVRŠINA JE 146,45 M2
ZELIĆ VLADIMIR 351-2943/2013-III-04 / 07.10.2013. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM NOVA PAZOVA 636/2 K.O. NOVA PAZOVA
ŽELJKO PAČARIĆ 351-1508/2009-III-04 / 12/23/2009 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG PORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 2342/42 K.O.NOVI BANOVCI
ŽELJKO TEŠENDIĆ 351-4034/2010-III-04 / 11/11/2010 DOGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG STAMBENOG I POMOĆNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 5867/17 K.O.NOVA PAZOVA
ŽIVANOVIĆ MILICA ROP-SPZ-12417-CPI-1/2016 / 15.06.2016. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARI BANOVCI 1435/290 K.O. STRAI BANOVCI
ZLATKO NERANČIĆ 351-3687/2010-III-04 / 7/29/2010 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POROD.STAMB.POMOĆNOG OBJEKTA GOLUBINCI 19 K.O.GOLUBINCI Grаđevinskа dozvolа se izdаje u sklаdu sа rešenjem Odeljenjа zа urbаnizаm i grаđenje,Opš.uprаve,Opš.St.Pаzove, broj 351-748/2007-III-02 OD 12.06.2007.godine,kojim se odobrаvа rušenje stаmbenog objektа-kuć
ZORAN KRISTIĆ 351-2591/2012-III-04 / 24.07.2012. IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG PORODIČNOG OBJEKTA STARI BANOVCI IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG PORODIČNOG OBJEKTA
ZORICA BELEGIŠANIN 351-181/2016-III-05 / 24.02.2016. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM NOVA PAZOVA 5864/15, 5865/15 I 5866/36 K.O. NOVA PAZOVA
ZORKIĆ DRAGAN 351-3322/2014-III-04 / 12.01.2015. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARA PAZOVA 3091/104 K.O. STARA PAZOVA U okviru stambenog objekta nalazi se i garaža za jedno putničko vozilo.
ZORKIĆ DRAGAN ROP-SPZ-19195-CPA-1/2019 / 19.08.2019. MENJA SE DEO KOJI SE ODNOSI NA SPRATNOST, BRUTO POVRŠINU, NETO POVRŠINU I PREDRAČUNSKU VREDNOST STARA PAZOVA 3091/104 UPISANE U PREPIS LISTA NEPOKRETNOSTI BR.10422 K.O. STARA PAZOVA IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE BROJ 351-3322/2014-III-04 OD 12.01.2015.
ZORKIĆ DRAGAN ROP-SPZ-19195-CPA-1/2019 / 19.08.2019. MENJA SE DEO KOJI SE ODNOSI NA SPRATNOST, BRUTO POVRŠINU, NETO POVRŠINU I PREDRAČUNSKU VREDNOST STARA PAZOVA 3091/104 UPISANE U PREPIS LISTA NEPOKRETNOSTI BR.10422 K.O. STARA PAZOVA IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE BROJ 351-3322/2014-III-04 OD 12.01.2015.
ŽUJKO JOVAN ROP-SPZ-30205-CPI-2/2016 / 16.01.2017. IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA VOJKA 4343 K.O. VOJKA NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 568,08 M2
ĐAK SAŠA 351-2164/2015-III-05 / 23.09.2015. IZGRADNJA STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA SA ČETIRI STAMBENE JEDINICE STARA PAZOVA 778/2 K.O. STARA PAZOVA Stambene jedinice "A", "B" i "C" su neto pov. 85,58 m2, a stambena jedinica "D" je neo pov. 169,43 m2.
ĐERIĆ VLADIMIR ROP-SPZ-13610-CPI-2/2019 / 18.07.2019. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARI BANOVCI 1886/26 K.O. STARI BANOVCI NETO POVRŠINA JE 353,25 M2
ĐERMOTSKI DANKO 351-2087/2015-III-05 / 17.09.2015. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARA PAZOVA 2726 K.O. STARA PAZOVA
ĐOKIĆ MILAN 351-2506/2013-III-04 / 04.04.2013. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARI BANOVCI 3549/10 K.O. STARA PAZOVA
ĐORĐE MAŠIĆ 351-3408/2011-III-04 / 18.11.2011. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM SURDUK 1247/210 К.О. SURDUK
ĐURIĆ DRAGAN 351-2320/2014-III-04 / 04.08.2014. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARA PAZOVA 3083/23 K.O. STARA PAZOVA
ĐURIĆ MIRJANA 351-2442/2013-III-04 / 23.04.2013. RUŠENJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE I DOGRADNJA STAMBENOG PROSTORA NOVA PAZOVA 3677 K.O. NOVA PAZOVA Na parceli se ruši porodična stambena zgrada neto površine 62,00 m2 i spratnosti P+0. Stambeni prostor koji se gradi je neto površine 176,03 m2 i spratnosti P+Pk.