INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
VIDAKOVIĆ MILAN ROP-SPZ-18854-CPI-2/2018 / 23.02.2018. DOGRADNJA POSTOJEĆEG STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 461/2 K.O. STARA PAZOVA
VIŠEKRUNA SIMA 351-2771/2012-III-04 / 14.12.2012. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 2360/12 K.O. NOVI BANOVCI
VLADAN ŠOTRA 351-3763/2010-III-04 / 8/20/2010 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POROD.STAMB.OBJEKTA NOVI BANOVCI 739/1 K.O.NOVI BANOVCI
VLADIMIR I ĐURĐICA VUKOVIĆ 351-3323/2010-III-04 / 4/9/2010 DOGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA NOVA PAZOVA 3268 K.O.NOVA PAZOVA
VLADIMIR TRTIĆ 351-263/2012-III-04 / 21.08.2012. RUŠENJE POSTOJEĆEG STAMB.OBJ I IZGRADNJA STAMB.OBJEKTA NOVA PAZOVA 2642 K.O. NOVA PAZOVA
VLADIMIR VLADIĆ 351-3304/2011-III-04 / 1.9.2011 IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENOPOSLOVNOG OBJEKTA SA 10 STAMBENIH JEDINICA I 1 POSLOVNIM PROSTOROM STARA PAZOVA 247 K.О. STARA PAZOVA Rešenjem br.351-1493/2012-III-04 od 17.04.2012.god.o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli br.351-3304/2011-III-04 od 01.09.2011.god. za nove investitore određuju se \"VMS TIM KONSTRUKT\" DOO iz Beograda,Vojvode Vlatka br.12 u 200/1293 delu kat.parc.br.24
VLAJ ZORAN ROP-SPZ-5270-CPI-2/2016 / 07.06.2016. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM GOLUBINCI 2075 K.O. GOLUBINCI
VOJVODIĆ SPOMENKA 351-3013/2011-III-04 / 20/04/2011 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POROD. STAMB. OBJEKTA SA ČETIRI STAMB. JEDINICE STARA PAZOVA 1734/2 K.O.STARA PAZOVA
VRANJKOVIĆ SAŠA I VRANJKOVIĆ SANJA 351-2181/2015-III-05 / 05.10.2015. IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA STARI BANOVCI 3547/12 K.O. STARI BANOVCI Stambena jedinica je neto pov. 107,97 m2, a poslovni prostor 156,96 m2.
VREĆO ZORAN ROP-SPZ-29540-CPI-3/2017 / 20.02.2018. REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA POSTOJEĆE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE NOVA PAZOVA 4533 K.O. NOVA PAZOVA NETO POVRŠINA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA JE 285,32 M2
VUČIĆEVIĆ SVETISLAV 351-3387/2014-III-04 / 20.11.2014. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARA PAZOVA 3083/249 K.O. STARA PAZOVA
VUČINOVIĆ MILENKO 351-3432/2010-III-04 / 14.05.2010. IZG.SLOB.STOJ.STAMB.OBJ SA KOTLARNICOM I GARAŽ.I POSL.OBJ-HLADNJAČA NOVI BANOVCI 2181/5 K.O.NOVI BANOVCI Poslovni objekat je namenjen za hladnjaču-magacin za čuvanje živinskog mesa i mesnih prerađevina,ukupnog kapaciteta hladnjače do 180 tona
VUDRAGOVIĆ ZORAN 351-1119/2015-III-05 / 22.05.2015. IZGRADNJA STAMBENOG OBJKETA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARI BANOVCI 3544/25 K.O. STARI BANOVCI
VUJOVIĆ LJUBA I VUJOVIĆ VIDOSAVA 351-60/2014-III-04 / 17.03.2014. RUŠENJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE I IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM GOLUBINCI 654/1 K.O. GOLUBINCI
VUKADIN MIRKO ROP-SPZ- 21411-CPIH-2/2017 / 08.08.2017. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 2234/1 K.O. NOVI BANOVCI NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 49,76 M2
VUKOVIĆ RADOVAN ROP-SPZ-11465-CPIH-3/2017 / 07.09.2017. IZGRADNJA STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 1167 K.O. STARA PAZOVA UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 205,74 M2
ZELIĆ VLADIMIR 351-2943/2013-III-04 / 07.10.2013. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM NOVA PAZOVA 636/2 K.O. NOVA PAZOVA
ŽELJKO PAČARIĆ 351-1508/2009-III-04 / 12/23/2009 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG PORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 2342/42 K.O.NOVI BANOVCI
ŽELJKO TEŠENDIĆ 351-4034/2010-III-04 / 11/11/2010 DOGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG STAMBENOG I POMOĆNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 5867/17 K.O.NOVA PAZOVA
ŽIVANOVIĆ MILICA ROP-SPZ-12417-CPI-1/2016 / 15.06.2016. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARI BANOVCI 1435/290 K.O. STRAI BANOVCI