INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
ŽELJKO TEŠENDIĆ 351-4034/2010-III-04 / 11/11/2010 DOGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG STAMBENOG I POMOĆNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 5867/17 K.O.NOVA PAZOVA
ŽIVANOVIĆ MILICA ROP-SPZ-12417-CPI-1/2016 / 15.06.2016. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARI BANOVCI 1435/290 K.O. STRAI BANOVCI
ZLATKO NERANČIĆ 351-3687/2010-III-04 / 7/29/2010 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POROD.STAMB.POMOĆNOG OBJEKTA GOLUBINCI 19 K.O.GOLUBINCI Grаđevinskа dozvolа se izdаje u sklаdu sа rešenjem Odeljenjа zа urbаnizаm i grаđenje,Opš.uprаve,Opš.St.Pаzove, broj 351-748/2007-III-02 OD 12.06.2007.godine,kojim se odobrаvа rušenje stаmbenog objektа-kuć
ZORAN KRISTIĆ 351-2591/2012-III-04 / 24.07.2012. IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG PORODIČNOG OBJEKTA STARI BANOVCI IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG PORODIČNOG OBJEKTA
ZORICA BELEGIŠANIN 351-181/2016-III-05 / 24.02.2016. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM NOVA PAZOVA 5864/15, 5865/15 I 5866/36 K.O. NOVA PAZOVA
ZORKIĆ DRAGAN 351-3322/2014-III-04 / 12.01.2015. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARA PAZOVA 3091/104 K.O. STARA PAZOVA U okviru stambenog objekta nalazi se i garaža za jedno putničko vozilo.
ŽUJKO JOVAN ROP-SPZ-30205-CPI-2/2016 / 16.01.2017. IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA VOJKA 4343 K.O. VOJKA NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 568,08 M2
ĐAK SAŠA 351-2164/2015-III-05 / 23.09.2015. IZGRADNJA STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA SA ČETIRI STAMBENE JEDINICE STARA PAZOVA 778/2 K.O. STARA PAZOVA Stambene jedinice "A", "B" i "C" su neto pov. 85,58 m2, a stambena jedinica "D" je neo pov. 169,43 m2.
ĐERMOTSKI DANKO 351-2087/2015-III-05 / 17.09.2015. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARA PAZOVA 2726 K.O. STARA PAZOVA
ĐOKIĆ MILAN 351-2506/2013-III-04 / 04.04.2013. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARI BANOVCI 3549/10 K.O. STARA PAZOVA
ĐORĐE MAŠIĆ 351-3408/2011-III-04 / 18.11.2011. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM SURDUK 1247/210 К.О. SURDUK
ĐURIĆ DRAGAN 351-2320/2014-III-04 / 04.08.2014. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARA PAZOVA 3083/23 K.O. STARA PAZOVA
ĐURIĆ MIRJANA 351-2442/2013-III-04 / 23.04.2013. RUŠENJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE I DOGRADNJA STAMBENOG PROSTORA NOVA PAZOVA 3677 K.O. NOVA PAZOVA Na parceli se ruši porodična stambena zgrada neto površine 62,00 m2 i spratnosti P+0. Stambeni prostor koji se gradi je neto površine 176,03 m2 i spratnosti P+Pk.
ĐURICA DANIJEL ROP-SPZ-16870-CPI-2/2017 / 07.11.2017. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 3089/20 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 133,70 M2
ĐURIČIĆ RADOSLAV 351-2708/2013-III-04 / 18.06.2013. DOGRADNJA POMOĆNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 3080/135 K.O. STARA PAZOVA
ĐURĐEVIĆ BRANKO, ĐURĐEVIĆ BRANISLAV, ĐURĐEVIĆ JOVICA ROP-SPZ-26288-CPI-1/2017 / 27.09.2017. UKLANJANJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE I IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 2853 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 176,01 M2