INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
TADIĆ DUŠKO 351-2673/2014-III-04 / 24.09.2014. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARA PAZOVA 1793 K.O. STARA PAZOVA
TAKIĆ SNJEŽANA ROP-SPZ-9083-CPI-2/2017 / 31.01.2018. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 3088/101 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 218,01M2
TAMARA KARAĆ ROP-SPZ-1449-CPIH-3/2017 / 30.10.2017. UKLANJANJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE I IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 1260/3 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 93,20 M2
TASIĆ MILENA 351-2088/2015-III-05 / 14.09.2015. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM VOJKA 2572 K.O. VOJKA
TODOROVIĆ MILOŠ ROP-SPZ-13280-CPI-2/2018 / 12.10.2018. IZGRADNJA DVA STAMBENA OBJEKTA U DVE FAZE STARI BANOVCI 99/2 K.O. STARI BANOVCI NETO POVRŠINE 186,40 M2
TODOROVIĆ RAJKO ROP-SPZ-4521-CPIH-3/2018 / 20.11.2018. IZGRADNJA STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA STARI BANOVCI 1440/309 K.O. STARI BANOVCI NETO POVRŠINA 296,98 m2
TOMISLAV HUNJADI 351-1849/2012-III-04 / 22.5.2012. DOGRADNJA POTKROVLJA,NAD POSTOJEĆIM PRIZEMNIM DELOM STAMBENE ZGRADE NOVI BANOVCI 306/54 K.O. NOVI BANOVCI
TRKULJA RADOVAN 351-2656/2013-III-04 / 23.05.2013. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM BELEGIŠ 1121/4 K. O. BELEGIŠ Stambeni objekat je gabarita 9,70 m x 7,40 m.
TUNIĆ BRANKA ROP-SPZ-11623-CPI-1/2017 / 12.05.2017. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SURDUK 1247/25 K.O. SURDUK NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 41,61 M2
UMILJENOVIĆ NENAD 351-2466/2015-III-05 / 18.01.2016. IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA - SAMOUSLUŽNE PERIONICE GOLUBINCI 1428 K.O. GOLUBINCI
VASA ZIMONJA 351-369/2010-III-04 / 2/10/2010 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POROD.STAMB.OBJ.SA GARAŽOM STARI BANOVCI 594/45 K.O.STARI BANOVCI
VASIĆ MIRKO ROP-SPZ-6092-CPIH-2/2016 / 10.05.2016. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SURDUK 1247/208 K.O. SURDUK
VASIĆ SNEŽANA ROP-SPZ-23382-CPIH-3/2019 / 18.02.2019. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SURDUK 1247/209 K.O. SURDUK NETO POVRŠINA JE 93,80 M2
VASILJEVIĆ SLAVICA ROP-SPZ-27369-CPI-1/2017 / 26.10.2017. REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA POMOĆNOG OBJEKTA VOJKA 3776 K.O. VOJKA NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 130,05M2
VELJANOVSKI ZORAN ROP-SPZ-24082-CPI-1/2018 / 18.09.2018. UKLANJANJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE I IZGRADNJA STAMBENO - POSLOVNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 443/41 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA 38,08 m2 , 226,46 m2, 12,38 m2, 65,78 m2 i 110,22 m2
VELJKOVIĆ LJILJANA ROP-SPZ-14387-CPI-1/2017 / 19.06.2017. DOGRADNJA STAMBENOG PROSTORA NOVA PAZOVA K.O. 4733 NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 183,29 M2
VEREŠ HELENA 351-1940/2015-III-05 / 02.06.2015. IZGRADNJA STAMBENOG OBJKETA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARA PAZOVA 3042/1 K.O. STARA PAZOVA
VEREŠ JAN ROP-SPZ-10911-CPI-2/2016 / 19.10.2016. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 5653/2 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 390,15M2
VIDAKOVIĆ DRAGIŠA 351-29/2013-III-04 / 11.04.2013. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM I POSLOVNOG OBJEKTA SA GARAŽOM NOVA PAZOVA 5835/4 K. O. NOVA PAZOVA Stambeni objekat je spratnosti P+Pk, neto površine 168,41 m2. Poslovni objekat je namenjen za savijanje građevinskog lima i sa garažom je, spratnosti P+0, ukupne neto površine 111,36 m2.
VIDAKOVIĆ MILAN ROP-SPZ-18854-CPI-2/2018 / 23.02.2018. DOGRADNJA POSTOJEĆEG STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 461/2 K.O. STARA PAZOVA