Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom novog investicionog projekta

nova radna mesta u vrscu a plata u proseku 63 000 dinara 1604 1604Cilj ovog konkursa je otvaranje novih radnih mesta u malim, srednjim i velikim privrednim društvima, povezanim sa realizacijom investicionih projekata na teritoriji AP Vojvodine kojima je predviđeno:

Opširnije