Javni poziv COSME programa za dostavljanje predloga projekata za proizvode bazirane na invativnom dizajnu

COSME Logo High 600x370 1COSME program rasposao je javni poziv za dostavljanje predloga projekata za proizvode bazirane na inovativnom dizajnu.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 14. april 2016. godine, a pravo učešća ostvaruju mala i srednja preduzeća koja se baziraju na inovativnim dizajnerskim rešenjima (samostalno i u konzorcijumu), ali i univerziteti, istraživački instituti i dr.

Cilj je da se podrže projekti koji inovativnim i kreativnim rešenjima unapređuju konkurentnost, nalaze i šire put do novih tržišta.

Više informacija o javnom pozivu, načinu i dokumentima potrebni za prijavu.