Ocenite kvalitet rada Privrednog saveta Opštine Stara Pazova:


Statistika:

Odličan
Glasovi: 16
100%  
Veoma dobar
Glasovi: 0
0%  
Dobar
Glasovi: 0
0%  
Loš
Glasovi: 0
0%  
Veoma loš
Glasovi: 0
0%  

Broj glasača   16