Ocenite kvalitet primene novog ZUP-a:


Statistika:

Odličan
Glasovi: 5
83.3%  
Veoma dobar
Glasovi: 0
0%  
Dobar
Glasovi: 0
0%  
Loš
Glasovi: 0
0%  
Veoma loš
Glasovi: 0
0%  

Broj glasača   6