"SRPSKO UDRUŽENJE ZA ČIŠĆENJE I PRANJE CISTERNI"

 • PUNO POSLOVNO IME

  "SRPSKO UDRUŽENJE ZA ČIŠĆENJE I PRANJE CISTERNI"
 • MB

  28297467
 • PIB

  111863746
 • ŠIFRA

  9499
 • OPIS DELATNOSTI

 • DELATNOST

  "SRPSKO UDRUŽENJE ZA ČIŠĆENJE I PRANJE CISTERNI"
 • DATUM OSNIVANJA

  03.02.2020. god.
 • KLASIFIKACIJA

 • BROJ ZAPOSLENIH

 • ADRESA

  Dositejeva 38 Stari Banovci
 • TELEFON

 • FAKS

 • E-MAIL

 • WEB

 • KATALOG